Hur raknar man med kommatecken?

Hur räknar man med kommatecken?

Eftersom vi har två faktorer som båda har en tiondel kommer vår produkt att innehålla en tiondel och en hundradel. Kommatecknet ska alltså ha två siffror till höger om sig och svaret blir därför 7,28. Man kan tänka att så många decimaltal som faktorerna har gemensamt, så många decimaltal ska produkten ha.

Vad är en multiplikation?

Multiplikation[redigera | redigera wikitext] De tal som multipliceras med varandra kallas faktorer, ibland multiplikator respektive multiplikand. Resultatet kallas produkt. Multiplikation kan ses som upprepad addition eller som proportionalitet.

Hur multiplicerar man med 0?

När man ska multiplicera decimaltal med nollor i så kan man ibland förenkla genom att göra den ena faktorn 10 eller 100 gånger mindre och den andra faktorn 10 eller 100 gånger större utan att produkten förändras.

Vad blir 28 i multiplikation?

Multiplikationstabell

× 1 4
6 6 24
7 7 28
8 8 32
9 9 36

Vart ska man sätta kommatecken?

Komma används för att markera bråkdelar av sekunder: 3.36,56 på 1 500 meter. Sätt alltid ut skiljetecken efter citat och före anföringsverb: Det är bra, sade Olof Karlsson. Komma sätts mellan huvudsatser som samordnas i samma mening, även när bindeord (och, men eller etcetera) finns utsatt.

Hur räknar man ut tal med decimaltal?

När man ska dividera med decimaltal kan man multiplicera täljare och nämnare med 10, 100 eller 1000. Vi multiplicerar täljare och nämnare med 10 så att vi får ett heltal i nämnaren.

När används multiplikation?

Multiplikation kan man använda sig av för att inte behöva addera en massa gånger. Talen i multiplikation heter inte termer utan faktorer. En multiplikation skriver man som en faktor multiplicerat med en annan faktor, och själva slutresultatet är en produkt.

Hur räknar man uppställning i multiplikation?

Multiplikation med uppställning

  1. Ställ upp talen ovanpå varandra där du sätter det minsta talet underst.
  2. Multiplicera sedan den minsta typen av tal (tex entalen) i det nedersta talet med det minsta talet i det övre talet.

Hur multiplicerar man heltal med decimaltal?

Vi ska först räkna ett exempel där vi multiplicerar ett heltal med ett decimaltal. När vi kommit så här långt kan vi först multiplicera 5 med 23, och sedan multiplicera den produkt vi får med 0,01 (vilket innebär att vi flyttar decimaltecknet två steg åt vänster).

Hur multiplicerar man bråk med heltal?

Multiplikation av bråk Man multiplicerar bara täljarna med varandra och nämnarna med varandra: När man ska multiplicera ett heltal med ett tal i bråkform ska heltalet bara multipliceras med täljaren i bråket: När man ska multiplicera ett heltal med ett tal i blandad form, multiplicerar man först heltalen för sig .

Vad gånger vad blir 100?

Multiplikation med 100 Det innebär att om vi ska multiplicera ett tal med 100, så är det samma sak som om vi först skulle multiplicera talet med 10 en gång och sedan multiplicerar det med 10 en gång till. Här har vi först multiplicerat 43 med 10 en gång och fått 430.

Vad kan man dela 51 med?

Siffersumman av 51 är 5+1 = 6 och det är delbart med 3.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen