Hur produceras pappersmassa?

Hur produceras pappersmassa?

Kemisk massa ger ett starkare papper Kemisk massa framställs genom att vedflis kokas. Kemikalierna i vätskan löser upp ligninet i veden, så att fibrerna friläggs. Kemisk massa ger ett starkare papper än mekanisk massa. Massan kan blekas med bibehållen styrka och får då goda egenskaper för tryck.

Hur gör man för att tillverka papper?

Användning av papper.

  1. Papper är ett tunt fibermaterial, som tillverkas genom avvattning av en suspension av växtfibrer på en nätduk, så kallad vira eller viraduk.
  2. Fibrerna, som vid avvattningen blir kvar på viran, binds samman av vätebindningar, som utvecklas i samband med pressning och torkning, och bildar papperet.

Vad kan man tillverka papper av?

Papper består av cellulosafibrer som bundits till varandra i ett nätverk så att de bildar ett ark. Många papperstyper innehåller också fyllnadsämnen av olika slag, till exempel lera (kaolin) och krita. Genom att välja råvaror och förbehandling av fibrerna på olika sätt kan man få papper med vitt skilda egenskaper.

Vilka salter används vid tillverkning av pappersmassa?

Pappersmassa and papper Salt används för att tillverka klorgas (Cl2), <7775-09-9;natriumklorat (NaClO3) och natriumhydroxid (NaOH).

Vart gör man pappersmassa?

Pappersmassa framställs industriellt i stor skala i massa- och pappersindustri. Pappersmassans egenskaper beror på tillverkningsmetod, men massan består alltid av separerade fibrer eller fiberdelar, som kan bilda ett nätverk med hjälp av vätebindningar mellan fibrerna i papperet.

Hur görs papper barn?

På ett pappersbruk tillverkas sedan pappersmassan till papper. Pappersmassan mals sönder och olika kemikalier tillsätts tillsammans med lim så pappret blir starkare. Sedan sugs vattnet bort ur pappret. När det har torkat är tillverkningen färdig och pappret rullas upp på enorma pappersrullar.

Vilka moment ingår när man tillverka papper?

Råmaterialet för returfiberbaserat papper (Recycled Fiber Plant, RCF) består i huvudsak av returpapper, vatten, kemiska tillsatser och energi i form av ånga och elkraft. Stora mängder vatten används som processvatten och kylvatten.

Vart gör man papper?

Fiberråvaran, pappersmassan, kommer i regel från växtriket och tillverkas i massafabriker. Historik: Konsten att tillverka papper har sitt ursprung dels i Egypten omkring 3000 f.Kr. då man började tillverka papyrusrullar att skriva på, dels i Kina där man sedan okänd tid kunnat tillverka papper av utfällda växtfiber.

Varifrån kommer den största delen av värmen vid tillverkning av sulfatmassa?

Värmeväxlarna, kallade indunstare, värms med ånga från sodapannan. Det vatten som kokas bort i en indunstare kan utnyttjas som ånga i ett annat.

Vad är pappersmassa och hur framställs pappersmassa?

Den mekaniska pappersmassan tillverkas genom att vedens fibrer separeras från varandra på mekanisk väg medan kemisk pappersmassa tillverkas genom att man vid hög temperatur och med tillsats av kemikalier bryter ner och löser ut vissa komponenter ur veden, speciellt lignin.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen