Hur paverkar teknik oss?

Hur påverkar teknik oss?

”Tekniken ökar vår kapacitet och ger oss nya sofistikerade sätt att tänka. På ett sätt är det de automatiserande arbete som vi brukade göra för oss själva, men mer noggrant. Det tar saker vi måste göra medvetet och långsamt och får det att hända snabbt och automatiskt.”

Hur har tekniken utvecklats?

Trots ofta slingriga utvecklingsvägar för både ny och gammal teknik så finns det några olika mönster för hur teknikens förändring går till. Tekniken utvecklas t. ex. ofta genom stegvisa förbättringar, eller att liknande framgångsrika tekniska lösningar ”flyttar” mellan olika (typer av) innovationer.

Vilka olika drivkrafter finns det bakom en teknikutveckling?

Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik.

Vad är det som gör att tekniken hela tiden utvecklas?

Redan i det inledande stycket hittar vi: ”Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens ut- veckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov.”

Hur har teknikutvecklingen påverkat samhället?

Om 10-15 år har klassklyftorna blivit så stora att vissa av oss inte kommer att behöva smart teknik för att få hushållssysslorna gjorda, de kommer att göras av tjänstefolk. Tjänstefolket kommer i sin tur nätt och jämnt att ha en levnadsduglig lön och därmed inte kunna efterfråga smarta tekniska lösningar.

Hur påverkar teknikutvecklingen våra livsvillkor?

Men medan vi ägnar oss åt detaljerna i det givna samhället, fortsätter teknikutvecklingen och skapar helt nya samhällen. För att förnuftigt kunna styra de mer grundläggande teknikvalen måste vi bättre förstå hur tekniken formar våra livsvillkor.

Varför utvecklas tekniska produkter?

Teknikutvecklingen drivs ofta av nyfikenhet och lusten att lösa ett problem med teknik eller att kunna förbättra ett verktyg, en maskin eller ett tekniskt system. Många gånger är det nyfikenhet som gör att någon upptäcker ett problem som kan lösas med teknik. En annan drivkraft är pengar.

Varför teknik?

I vid mening kan teknik ses som människans strävan att förbättra sina livsvillkor, något som i alla tider varit utmärkande för mänskligt liv, där stenåldersmänniskans tillverkning av jaktredskap, kläder och båtar är tidiga exempel på teknik.

Vad är tekniska drivkrafter?

Vad är det som driver utvecklingen framåt?

Vad driver utvecklingen framåt? Man frågar sig lätt vad som ligger bakom alla förändringar som sker, varför utvecklingen egentligen fortgår. Ett svar skulle kunna vara att det är marknaden som styr. Det ligger oerhört stora ekonomiska intressen i den s.k. IT-branschen.

Vilka nackdelar kan tekniken föra med sig?

Tvärtemot vad många tror är det inte endast fördelar med att tekniken går framåt, det finns även en del nackdelar som att miljön blir påverkad och att människan näst intill blir förlamad och samhället ur funktion när inte tekniken fungerar länge.

Vad har gjort att tekniken har utvecklats dom sista 100 åren?

Dock är det viktigt att komma ihåg att det ända sedan flera tusen år tillbaka funnits någon form av teknikutveckling, dock har denna under de senaste 100-150 åren accelererat på ett nästan ofattbart sätt. I slutet av 1800-talet kom elen, glödlampan, telefonen och bilen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen