Hur paverkar Dislokationerna metallernas egenskaper?

Hur påverkar Dislokationerna metallernas egenskaper?

Byggnadsfelen, som kallas för dislokatio- ner, gör metallerna användbara som konstruk- tionsmaterial för oss människor. Dislokationerna har effekten att atomförflyttningen kan ske stegvis och då krävs i de flesta fall inte ens tiondelen så mycket kraft för att deformera metallen.

Vad händer vid härdning?

När stål hettas upp sker en kemisk reaktion där järn- och kolatomerna vid en viss temperatur bildar en ny molekylstruktur som kallas austenit. Får stålet svalna långsamt återtar det sin ursprungliga struktur; ferrit.

Vad är Deformationshärdning?

Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.

Vilka tre metoder används för att påverka metallers egenskaper?

Vid legering minskar smältpunkt elektrisk ledningsförmåga, värmeledningsförmåga och töjbarhet medan hållfastheten normalt förbättras. Kallbearbetning och värmebehandling är två andra metoder som kan användas för att förändra metallernas ändamål.

Hur är ett materials e modul kopplat till materialets uppbyggnad?

Sprött material absorberar liten energi i brottsprocessen medans ett segt material absorberar stor mängd energi. Starkare bindning => högre E-modul => högre smältpunkt => lägre utvidgningskoefficient Page 3 Utvidgningskoefficient – ytbeläggning på tex metall kan spricka vid uppvärmning när materialen har olika K.

Vad är Korngränshärdning?

När en metall går sönder sker detta genom att en spricka klyver materialet mer eller mindre snabbt. Denna spricka fortplantar sig nästan uteslutande längs korngränserna, det vill säga i utrymmet mellan kornen. Varje gång sprickan möter ett korn kröks dess utbredningsriktning vilket bromsar spricktillväxten.

Vilka steg ingår i Seghärdning?

Seghärdning består av en värmebehandlingsprocess i två steg. Steg ett omfattar härdning, där stål austenitiseras till ungefär 900 °C och därefter snabbt kyls ner med vatten eller olja. Steg två består av anlöpning av materialet för att uppnå de önskade materialegenskaperna.

Vad är Kallformning?

Vid kallformning av metaller används normalt emulsioner, oljor eller vaxer med varierande typer av EP-liknande additiv för att motverka risken för metallkontakt och skärningar under formningen av metallen samt för att underlätta materialflytningen i verktygen.

Vad innebär Seghärdning av stål?

Härdning och anlöpning utförs i syfte att stålet ska bli hårt och samtidigt segt vilket ger goda resultat i sträck och brottgränsmätningar. Hög sträckgräns bidrar till att spänningar som uppstår i stålet kan variera inom ett större intervall, hög spänning i stålet krävs för att uppnå plastisk deformation.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen