Hur paverkar AI individen?

Hur påverkar AI individen?

Artificiell intelligens spänner över många olika forskningsområden. Enkelt uttryckt handlar det om ett elektroniskt system, till exempel en dator eller maskin som visar intelligens eller mänskliga förmågor – kan dra slutsatser, lösa problem, planera och vara självlärande.

Hur kommer AI påverka samhället?

AI kommer att påverka samhället i grunden; vi kommer att kunna göra nya saker när det gäller att hantera resurser i till exempel vården, trafiken och liknande saker. Vi kommer att kunna få mycket smartare, snabbare hjälp kanske med diagnostik i vården och liknande saker, och helt nya tjänster och möjligheter.

Är AI farligt?

Artificiell intelligens som kan skada människor ska regleras. Ansiktsigenkänning och självkörande bilar klassas som hög risk. ”Användandet av AI kommer bara öka, det måste bli mer transparent hur det tillämpas”, säger EU-kommissionär Margrethe Vestager till SVT.

Är AI ett hot?

Enligt Tallinn är utvecklingen av AI ett betydligt större hot än klimatförändringarna, särskilt som det numera är möjligt att utveckla artificiell intelligens utan mänsklig inblandning.

Vad kommer AI användas till?

Artificiell Intelligens är en samlingsterm för datasystem som kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder. Idag används AI inom digitala assistenter, chatbots och maskininlärning.

Vad kan AI göra?

Definitionen av artificiell intelligens AI är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet. AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål.

Hur kan AI påverka miljön?

Att lära upp en enda AI kan leda till lika stora koldioxidutsläpp som fem bilar ger upphov till under hela sin livstid. Vidare är vattenförbrukning och toxic e-waste problem som bör tas på allvar. Den negativa påverkan på miljön är dessutom inte jämnt fördelad över världen vilket innebär stora rättviseproblem.

Vad ser du för möjligheter och risker med AI i samhället?

AI som används i offentlig sektor kan minska kostnader och erbjuda nya möjligheter inom kollektivtrafik, utbildning, och energi- och avfallshantering, samt förbättra produkters hållbarhet. På så vis kan AI bidra till att målen i den Europeiska gröna given kan uppnås.

Är AI bra?

AI är framförallt bra på specifika ganska smala uppgifter, som att bedöma låneansökningar, upptäcka tumörer på röntgenbilder eller spela schack. AI är teknik – inget annat, och tekniken i sig har ingen vilja, och den är varken god eller ond. Den är ett verktyg som gör det vi bestämmer att den ska göra.

Vad är nackdelar med AI?

Idag används olika AI-system ofta i kundtjänst, som chattbotar. Fördelen med det är att man kan ha en kundtjänst som är tillgänlig dygnet runt. Nackdelen med att AI kan göra flera olika uppgifter effektivare än människor är att människor så småningom kommer ersättas av maskiner för många arbetsuppgifter.

Är AI hot eller möjlighet?

AI – hot eller möjlighet? Amerikansk dokumentärserie från 2019 på SVT Play. Artificiell intelligens kommer att förändra våra liv, våra jobb och hela vår värld. Avancerade robotar och dataprogram som bygger på AI och maskininlärning kommer att ta över många av de jobb som idag sköts av människor.

Hur används AI inom vården?

– Ett område där AI-tillämpningar används i dag är patientövervakning och stöd i hemmet. Det handlar till exempel om fjärrövervakning av patienter med hjärtsvikt och medicineringsboxar som påminner patienten om att det är dags att ta sin medicin, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen