Hur mycket vikt klarar en husvagn?

Hur mycket vikt klarar en husvagn?

Har du ett B-körkort så får den totala vikten för bilen och husvagnen inte överstiga 3500 kilo. Sedan har både bilen och husvagnen individuella lastvikt begränsningar som också måste följas. Till exempel så kan bilen ha 2000 kilo och husvagnen 3000 kilo som högst tillåtna lastvikt.

Hur mycket last i husvagn?

Packning kan omfördelas mellan bil och släp för att undgå att överskrida fordonets egna lastvikt. Dock får totalvikten aldrig överskrida 3500 kilo för hela ekipaget om man har B-behörighet. Tar man utökad behörighet, B96 får den totala vikten för hela ekipaget vara 4250 kilo.

Hur beräknas överlast?

Innan de nya reglerna tog kraft beräknade man överlast utifrån fordonet maximilast, alltså totalvikt minus tjänstevikt. Nu har man ändrat så att man i stället beräknar eventuell överlast utifrån totalvikten. Man har även sänkt gränsen för när polisen kan hindra fortsatt färd med ett överlastat fordon.

Vad händer om husvagnen väger för mycket?

Det kan resultera i höga böter och i värsta fall indraget körkort. Marco Konontsuk körde in i en poliskontroll och fick veta att husvagnen vägde för mycket utan någon packning alls. Många husvagnar väger mer än vad som anges som tjänstevikt i registreringsbeviset.

Vad kostar överlast husvagn?

Vid en överlast av 10 % så utfärdas en varning och överskrider man 30% så kan körkortet återkallas. Nu är det inte så enkelt att man kan lasta in hur mycket som helst enligt tabellen ovan och tänka att exempelvis femhundra kronor inte är så farligt. Det finns nämligen även begränsningar vad gäller fordons axeltryck.

Hur många procent överlast?

Med de nya reglerna ska överlast beräknas utifrån ett fordons totalvikt, dvs fordonet, föraren och lasten istället för maximivikten. Regeringen ändrar även i trafikförordningen så att polisen ska kunna hindra fortsatt färd om ett fordons totalvikt överskridits med mer än 10 procent.

Vad kostar en bilbesiktning på Bilprovningen?

Priser

Fordon, personbil Tjänst Pris inkl. moms
Personbil (max totalvikt 3 500 kg) Efterkontroll (ombesiktning) 319 kr
Personbil (över 3 500 kg) Kontrollbesiktning 899 kr
Personbil (över 3 500 kg) Efterkontroll (ombesiktning) 624 kr

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen