Hur mycket tjanar man som civilingenjor?

Hur mycket tjänar man som civilingenjör?

För nyexaminerade civilingenjörer i den privata sektorn låg lönen 2019 enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik i spannet 31 000–36 500 kr per månad, med en median på 33 000.

Vad tjänar en Fältbiolog?

Dela

Lön Andel
20-21.999 kr 10,37 %
22-23.999 kr 11,59 %
24-25.999 kr 14,02 %
26-27.999 kr 13,41 %

Vad tjänar en geovetare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

År Medellön kvinnor Medellön män
2016 36 800 kronor 41 300 kronor
2017 37 200 kronor 40 600 kronor
2018 38 400 kronor 41 800 kronor
2019 39 400 kronor 42 300 kronor

Vad tjänar en miljöchef?

Marknadslönen 2021 för kvalitets- och miljöchef ligger från 46 000 kronor och uppåt per månad.

Hur mycket tjänar man som civilekonom?

Ingångslönerna är något högre inom privat sektor men skillnaderna mellan privat, kommunal och statlig sektor har minskat. 6-10 år efter examen är månadslönen (median) för en civilekonom/ekonom 44 300 kr och medianlönen 16-20 år efter examen är 51 300 kr.

Hur mycket tjänar man som ingenjör?

För civilingenjörer är den rekommenderade ingångslönen 36 300 kronor per månad och för högskoleingenjörer 34 400 kronor.

Hur mycket tjänar en mikrobiolog?

Vad har en mikrobiolog i lön?…Löneskillnader mellan män och kvinnor.

År Medellön kvinnor Medellön män
2017 37 900 kronor 39 300 kronor
2018 40 300 kronor 40 200 kronor
2019 41 100 kronor 41 600 kronor
2020 42 600 kronor 42 700 kronor

Hur mycket tjänar man som PHD?

I september år 2020 var medianlönen för doktorander och de sex huvudkategorierna lärare/forskare (grundlön per månad utan lönetillägg): Doktorand 30 223 kr. Postdoktor 37 548 kr. Forskarassistent/Biträdande lektor 44 760 kr.

Vad studerar en geolog?

Som geolog studerar du planeten, jordens bildning, utveckling och förändring under långa tidsrymder. Som geovetare kan du arbeta inom näringslivet på till exempel konsultbolag eller ingenjörsbyråer, i offentlig förvaltning eller med forskning och utbildning. Ditt arbete kan bestå av både kontorsarbete och fältstudier.

Vad gör en geovetare?

Geovetare kartlägger och förvaltar naturresurser, såsom mineral, grus och vatten. De gör också undersökningar inför väg-, tunnel- och husbyggen.

Vad tjänar en kvalitetsansvarig?

Dela

Medellön Medianlön Medelålder
36.502 kr 34.000 kr 37,3 år

Hur mycket tjänar en Kvalitetstekniker?

Marknadslönen 2021 för kvalitetstekniker ligger mellan 35 000 och 46 000 kronor per månad. Utför besiktning av bland annat funktion, material, uppställning och åtkomlighet.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen