Hur mycket kostar Porto till Norge?

Hur mycket kostar Porto till Norge?

Nedan hittar du aktuella priser och brevporto för brev och vykort till Europa . Denna portotabell gäller från och med 2021-01-01 och till och med till 2021-12-31….Brev till Europa.

Max vikt för brev Brevporto för brev
50 gram 24 kr
100 gram 36 kr
250 gram 75 kr
500 gram 100 kr

Vad kostar det att skicka vykort?

Vad kostar det att skicka Riktiga Vykort via datorn?
A5, A6 och kvadrat
10–19 vykort 15 kronor styck
20–199 vykort 14 kronor styck
200 vykort eller fler 13 kronor styck

Vad kostar ett Sverigefrimärke?

Sedan den 1 januari i år kostar ett frimärke 11 kronor. Har du frimärken med utskriven valör kan du använda dem så att de adderar upp till rätt portosumma. Valörlösa frimärken går att använda precis som vanligt oavsett när du köpte dem. Är du osäker på hur många frimärken du behöver på ditt brev?

Vad kostar det att skicka ett rekommenderat brev?

Rek

Max vikt i gram Pris för frimärkt* Pris i Skicka Direkt**
51–100 108,00 88,00
101–250 132,00 112,00
251–500 156,00 136,00
501–1 000 180,00 160,00

Vad är ett frimärke värt 2021?

Från årsskiftet blir det dyrare att skicka ett vanligt brev. Den 1 januari 2021 höjs portot för ett brev upp till 50 gram med en krona, från 11 till 12 kronor. Höjningen görs för att kompensera för det intäktsbortfall som uppstår när brevvolymerna fortsätter att minska till följd av digitaliseringen i samhället.

Vad kostar det att skicka vykort inom Sverige?

Nedan hittar du aktuella priser och brevporto för brev och vykort inom Sverige som delas ut nästkommande vardag….1:a-klassbrev inom Sverige.

Max vikt för brev Brevportot för brev
50 gram 12 kr
100 gram 24 kr
250 gram 48 kr
500 gram 72 kr

Hur mycket kostar ett frimärke 2021?

Vad kostar ett inrikes frimärke 2021?

Den första januari 2021 kommer brevporto i Sverige att gå upp med en krona för brev. Tidigare låg brevporto inom Sverige på 11 kronor för upp till 50 gram. Med en portohöjning på en krona kommer det alltså att kosta 12 kronor att skicka brev i Sverige.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen