Hur mycket kostar kollektivtrafiken varje ar?

Hur mycket kostar kollektivtrafiken varje år?

Kollektivtrafikförseningarna i Sverige kostar samhället över 8,5 miljarder kronor varje år, krymper arbetsmarknadsregionerna och ökar utsläppen och antalet dödade och skadade i trafiken. Det visar en ny rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

Hur mycket av den svenska kollektivtrafiken körs med buss?

Svenska folket gör årligen 1,5 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 62 procent av landets tågtrafik.

Hur påverkar kollektivtrafik samhället?

När kollektivtrafiken ökar genomsnittslönen stiger dessutom samhällets skatteintäkter. Genom att kollektivtrafiken förbättrar tillgängligheten för stora delar av befolkningen bidrar den också till att minska arbetslösheten. Även här skapar kollektivtrafiken bättre matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Hur många åker kollektivt i Sverige varje dag?

Kollektivtrafik för alla på land och till sjöss. Varje dag reser närmare 900 000 med kollektivtrafiken i Stockholms län. Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i eller besöker Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik.

Hur mycket kostar kollektivtrafiken i Sverige?

Från 1 400 kronor år 2000 till 1 445 kronor i dag. En minskning på 13 procent, inflationen inräknad. Genomsnittspriset i hela landet för ett 30-dagarskort är 1 178 kronor.

Vad kostar kollektivtrafiken i Stockholm?

I Stockholm kostar en enkelbiljett i kollektivtrafiken 36 kronor och ett månadskort 790 kronor.

Hur stor andel av kollektivtrafiken står busstrafiken för?

Stadsbuss står för drygt hälften av alla kollektivtrafikresor i Sverige medan spårvagn/tunnelbana står för en tredjedel av resorna. Andelen som regelbundet reste med kollektivtrafik under 2018, det vill säga minst någon gång i månaden, uppgår till 53 procent. Kvinnor reser oftare med kollektivtrafik än vad män gör.

Har lokaltrafik?

Lokaltrafik är ett begrepp som i Sverige omfattar linjetrafik inom kommuner, landsting eller andra regioner där kollektivtrafiktransportmedlen buss, spårvagn, tunnelbana, pendeltåg, lokaltåg och liknande används. Däremot räknas inte taxi, flyg eller samåkning i personbil som lokaltrafik.

Varför är kollektivtrafik viktigt?

Att åka buss är bra för hälsa, ekonomi och miljö. Det är billigt att åka buss, du får bättre hälsa och kondition när du går till och från busshållplatsen. Dessutom bidrar du till minskade utsläpp och ett minskat behov av parkeringsytor, ytor som istället kan användas till annat.

Varför behövs kollektivtrafik?

Hela 50 procent av Sveriges befolkning över tio år är beroende av fungerande kollektivtrafik på resor där de inte kan gå eller cykla. Kollektivtrafiken är också mycket viktig för att uppnå samhällets målsättningar om ökad trafiksäkerhet, minskade utsläpp och bra miljö för oss alla i våra tätorter.

Hur många åker kollektivt varje dag?

Varje dag reser närmare 900 000 resenärer med SL-trafiken.

Hur många procent åker kollektivt i Sverige?

Stadsbuss står för drygt hälften av alla kollektivtrafikresor i Sverige medan spårvagn/tunnelbana står för en tredjedel av resorna. Andelen som regelbundet reste med kollektivtrafik under 2018, det vill säga minst någon gång i månaden, uppgår till 53 procent.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen