Hur mycket koldioxid slapper transporter ut?

Hur mycket koldioxid släpper transporter ut?

Transporter svarar för nästan 30 procent av alla koldioxidutsläpp inom EU. Och av detta kommer 72 procent från vägtransporter. I syfte att minska utsläppen av koldioxid har EU fastställt ett mål att minska utsläppen från transporter med 60 procent år 2050 jämfört med 1990 års nivåer.

Hur mycket koldioxid släpper en buss ut per km?

En långfärdsbuss på icke-förnybart drivmedel släpper ut 27 g CO2 per personkilometer medan en buss som körs på 100 procent RME, biodiesel, endast släpper ut 14 g CO2 per person och kilometer. Körs den på HVO blir utsläppen endast 4 g CO2 per personkilometer.

Hur mycket utsläpp har en lastbil?

Enligt Naturvårdsverkets beräkningar släpper en tung lastbil med släp ut i genomsnitt 61 gram koldioxid per ton och körd kilometer. Motsvarande siffra för containerfartyg är 8,8 gram per ton och körd kilometer.

Vilka länder släpper ut mest koldioxid per capita?

Utsläpp av koldioxid per invånare

Land 2016
1 Qatar 38,9
2 Trinidad & Tobago 31,8
3 Kuwait 25,0
4 Bahrain 22,2

Hur mycket koldioxid släpper ett tåg ut?

Det genomsnittliga koldioxidutsläppet från en tågresa med SJ (alla sträckor och fordonstyper) är 0,0039 gram koldioxid per personkilometer. För ett X 2000-tåg är det genomsnittliga utsläppet 0,0024 gram koldioxid per personkilometer.

Hur mycket koldioxid släpper en person ut per år i Sverige?

Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar för långsamt. Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser) var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket motsvarar en minskning om 2,4 procent jämfört med 2018.

Hur mycket växthusgaser släpper en buss ut?

För långfärdsbussar räknar vi med utsläpp på 27 gram CO2 per personkilometer. Detta är en grov uppskattning som bygger på en dieselbuss med beläggningsgrad på 60 %. Om 100% biodiesel (HVO eller FAME) istället används antas utsläppen vara 14 gram CO2 per personkilometer.

Hur mycket koldioxid släpper ett flygplan ut per mil?

Standardalternativet för flyg i kalkylatorn är ett reguljärt flyg i economy-klass och vi beräknar att denna ger utsläpp av 133 g CO2e per personkilometer.

Hur mycket koldioxid släpper en lastbil ut per år?

Utsläppen av växthusgaser från lätta lastbilar var närmare 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket är 65 procent högre än utsläppen år 1990. Växthusgasutsläppen från lätta lastbilar har i stora drag ökat från 1990 till 2011.

Hur mycket koldioxid släpper en personbil ut per år?

En bil släpper ut ungefär 3 ton koldioxid varje år. Men det går att halvera utsläppen och då är du och jag extraviktiga. Om du ser till att dina föräldrar kollar lufttrycket i däcken drar bilen mindre bensin och släpper ut mindre koldioxid.

Vilka tre länder släpper ut mest co2?

Även om Kina släpper ut mest koldioxid just nu, är USA den största källan till utsläpp genom tiderna. De amerikanska utsläppen är dubbelt så stora som de kinesiska. På topp i grafen ser vi för övrigt Kina, Ryssland, Storbritannien och Japan.

Vem släpper ut mest koldioxid i Sverige?

1. SSAB släppte ut 4,55 miljoner ton koldioxid förra året från kol och koks i masugnarna i Luleå och Oxelösund. Det är cirka 11 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen