Hur mycket kan man lasta i en lastbil?

Hur mycket kan man lasta i en lastbil?

Man använder det lägsta värdet, 18 ton. Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 18 ton, då går det att lasta 18 ton – 10,4 ton (som är tjänstevikten) = 7,6 ton. Det stämmer också med värdet som angivits i registreringsbeviset, det står tillåten lastvikt 7 600 kg.

Vad är högsta tillåtna bruttovikt på en Fyraxlig lastbil?

1. 26 ton för treaxligt motorfordon. 2. 38 ton för fyraxligt fordonståg.

Vad är högsta tillåtna bruttovikt på en Tvåaxlig lastbil?

Högsta tillåtna fordonsvikter

Fordon med två axlar
Lastbil 18 ton
Fordonståg (tvåaxlad bil och tvåaxlad släpvagn) 36 ton
Fordon med fem eller fler axlar
Fordonståg 40 ton

Var kan du hitta uppgifter om hur mycket gods du lagligt får lasta?

Kartorna beställs via trafikverket.se eller på telefon 0771-921 921. OBS! Viktbestämmelserna för BK 1 och BK 4 gäller på ca 95 % av det allmänna vägnätet.

Vad blir det högsta axeltrycket vid maxlast truck?

Under vissa förutsättningar uppstår ett högre axeltryck när en lastbil är delvis lastad än när den är fullastad. Bilden visar ett exempel där det högsta framaxeltrycket upp- nås när lastbilen är lastad till ungefär 65 %.

Vad räknas normalt till Dispenstransporter?

Transporten får inte ske vid andra tillfällen där intensiv trafik kan förutses. vid dimma. Transporten får inte ske i mörker. Transporten får inte ske fredag efter klockan 15 eller dag före sön- och helgdag mellan klockan 10-18.

Vad är högsta bruttovikt för en fyr Axlad lastbil på en BK 1 väg?

Följande bruttovikter får dock inte överskridas.

BK 1 BK 2
För motordrivet fordon med två axlar (ej buss) 18 ton 18 ton
För buss med två axlar 19,5 ton 19,5 ton
För motordrivet fordon med tre axlar 25 (28*) ton Se bruttoviktstabell BK2
För ledbuss med tre axlar 28 ton Se bruttoviktstabell BK2

Hur mycket får en lastbil väga i Sverige?

Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar. Lätt lastbil har en totalvikt på högst 3,5 ton. En tung lastbil har en totalvikt som överstiger 3,5 ton. Tung lastbil får köra högst 90 km/timmen på motorväg eller motortrafikled, 80 km/timmen på annan väg eller om lastbilen har släp.

Hur mycket får en tvåaxlad lastbil väga?

Tunga lastbilar med totalvikt upp till 16 500 kg och därefter över 16 500 kg. Tunga lastbilar under 16 500 kg är oftast tvåaxlade och används därför ofta i distributionstrafik. I Norge är ”lett lastebil” en lastbil med totalvikt mellan 3 500 kg och 7 500 kg och ”tung lastebil” är en lastbil på över 7 500 kg.

Vad räknas in i maxlast?

Maxlast är den tyngsta vikten som bilen är registrerad för. I maxlasten räknas inte bilens och förarens vikt in, utan anger vikten som passagerare och last tillsammans får utgöra.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen