Hur mycket far man i lon som larare?

Hur mycket får man i lön som lärare?

Medellönen för grundskollärare är 37 764 kronor, gymnasielärare 39 618 kronor, förskollärare 33 283 kr och lärare i fritidshem 33 151 kronor. Siffrorna bygger på den partsgemensamma lönestatistik som Lärarförbundet tagit fram tillsammans med arbetsgivarsidan, i detta fall den kommunala.

Hur mycket får en grundskollärare i lön?

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som lärare, grundskola?…Löneskillnader mellan män och kvinnor.

År Medellön kvinnor Medellön män
2017 33 200 kronor 32 000 kronor
2018 34 200 kronor 33 100 kronor
2019 35 600 kronor 34 500 kronor
2020 36 500 kronor 35 400 kronor

Hur mycket tjänar man som idrottslärare?

Lön Idrottslärare, gymnasieskola

  • Medellön. 38 500 kr.
  • Man. 38 400 kr.
  • Kvinna. 38 600 kr.
  • Yrkesprognos. Liten konkurrens.

Hur mycket får man i lön som tandläkare?

För den nylegitimerade allmäntandläkaren med anställning inom folktandvården varierar lönen mellan 31 500 och 41 000 kr per månad 2020. Medianlönen för en allmäntandläkare 10 år efter examen ligger på ca 44 500 kr per månad. Lönen varierar kraftigt beroende på var i landet man tjänstgör.

Hur mycket får man i lön som frisör?

Här hittar du all lönestatik som till exempel skillnaderna mellan män och kvinnor i yrket samt hur hög medellönen är i privat eller offentlig sektor….Löneskillnader mellan män och kvinnor.

År Medellön kvinnor Medellön män
2016 25 400 kronor .. kronor
2017 25 800 kronor .. kronor
2018 25 600 kronor .. kronor

Hur mycket tjänar en nyutexaminerad lärare?

Börja inte arbeta innan lönen är bestämd. Framhåll inte bara din utbildning till lärare eller studie- och yrkesvägledare, utan även annan utbildning, yrkesverksamhet eller erfarenhet. Du kan ange ett lönespann, till exempel 35 000–37 000 kronor i månaden.

Hur mycket tjänar man om man är advokat?

Den genomsnittliga taxerade inkomsten för kvinnor är 701 000 kronor om året, eller en månadslön på drygt 58 000 kronor och för män 1 058 000 kronor om året, eller en månadslön på drygt 88 000 kronor.

Vad tjänar en idrottslärare i grundskolan?

Den högsta lönen, som idrottslärare inom grundskola, ligger på 39 600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 38 400 kr.

Hur mycket pengar tjänar man i gymnasiet?

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden och betalas vanligtvis ut under tio månader, från september till juni. Utbetalningen i juni är som en extra utbetalning. Om din studietid är kortare än nio månader under ett läsår, eller om du skulle skolka, är det inte säkert att du får utbetalningen i juni.

Hur mycket får en tandsköterska i lön?

Marknadslön för Tandsköterska Marknadslönen för tandsköterska ligger 2021 mellan 27 000 och 33 000 kronor per månad. Assisterar tandläkare, sterilarbete, röntgen, profylaktiska arbetsuppgifter, tandstensborttagning. Administration ingår i arbetet, såsom journalhantering, tidbokning och kallelser.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen