Hur mycket ar en kanna?

Hur mycket är en kanna?

I stadgan från 1855 var vikten av en kanna vatten vid ett lufttryck av 25,6 decimaltums kvicksilvertryck och + 15° C 6,1522 skålpund. En kanna = 2 stop = 2,62 liter. Enligt 1665 års regler var 1 kanna = 2,617 liter. För våta varor var 1 kanna= 1/48 tunna = 2 stop = 8 kvarter = 32 jungfrur (ort).

Hur mycket är en halv kanna?

Skäppa (torra varor) – Ett mått som varierat mycket över landet. Sålunda var en skäppa exempelvis i Småland 1/6 tunna (18,3 liter), i Västergötland 1/5 tunna (29,3 liter) och i Bohuslän 1/4 tunna (36,6 liter). Stop (våta varor) – 1 stop = 4 kvarter = 1/2 kanna = 1,3085 liter.

Hur mycket är 16 kannor?

Spann (Halvtunna) En spann = 2 halvspann = 4 fjärding = 16 kappar = 28 kannor = 73,28 liter. Fjärding En fjärding = 4 kappar = 7 kannor = 18,32 liter. Kappe En kappa = 1,75 kannor = 4,58 liter.

Vad betyder kannan?

En kanna är detsamma som ungefär 2,6 liter.

Hur mycket är ett Skeppspund?

Skeppspund eller skeppund är en äldre svensk viktenhet. Enheten kan omvandlas till andra enheter enligt: 1 skeppund = 4 centner = 20 lispund = 400 skålpund = 170 kg.

Vad rymde 42 liter?

Ett fat, även åm, (tyska Fass, engelska barrel), är en volymenhet för våta varor. Ibland kallades detta fat för helfat, varvid 1 halvfat blev ca 78,5 liter. För petroleumprodukter används idag ofta benämningen fat för 1 US barrel = 42 US gallons eller 35 Imperial gallons ≈ 159 liter.

Hur mycket är ett Kappland?

Ett kappland = 1/32 tunnland = 154,3 kvadratmeter. På en åker, arean för en kappes utsäde. Ett kannland = 1/56 tunnland = 1000 kvadratfot = 88,15 kvadratmeter. På en åker, arean för en kannas utsäde.

Hur mycket är en kappa?

Kappe är ett gammalt svenskt rymdmått för torra varor. Måttet avskaffades 1855. År 1515 var 1 spann = 20 kappar. Enligt 1665 års regelverk var 1 kappe = 1/32 tunna (för torra varor) = 1/16 spann = 7/4 kanna = 4,58 liter.

Är Tripoden?

En tripod (av latinets tri och pedes, ”tre fötter”), alternativt trebensstöd, trebensstativ eller bara ”trefot”, är ett stöd eller stativ med tre ben/fötter. Militärt förekommer även benämningen trepunktslavett och liknande (se lavett).

Vad betyder att ha främmande?

utländsk: främmande ord i svenskan, i främmande land; som inte hör hemma här: en främmande kropp i organismen; obekant: en vilt främmande herre; stå främmande för något inte förstå eller vilja befatta sig med || oböjl.

Är drygt en fot lång?

Den gamla Imperial foot var 0,30479449 meter. En fot motsvarar 12 tum om (numera) exakt 0,0254 meter (2,54 centimeter). Den internationella foten fastslogs först av USA och samväldet på 1950-talet, och finns nu definierad i en ISO-standard.

Är Linjemått?

1 gammal linje motsvarade 2,0618… mm. Ofta räckde den precisionen, men 1 nylinje = 2,969 mm kunde ibland vara ett för grovt mått.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen