Hur mycket alkohol far man ta in i Sverige fran Tyskland?

Hur mycket alkohol får man ta in i Sverige från Tyskland?

10 liter spritdrycker. 20 liter starkvin. 90 liter vin (därav högst 60 liter mousserande vin) 110 liter öl.

Hur stark alkohol får man ta in i Sverige?

Alkoholhalten är hög – 72 procent – men i Sverige finns ingen lag som reglerar hur stark en spritdryck får vara för att få säljas.

Vad händer om man blir tagen i tullen med alkohol?

Om man beställer alkohol eller tobak via internet eller genom någon annan, ska man betala svensk skatt. Om transporten inte sker enligt gällande regler kan varorna omhändertas. Läs mer om Tullverkets befogenhet att göra så kallad punktskattekontroll.

Hur mycket alkohol får man hämta från Tyskland?

Ta med alkohol hem från ett annat EU-land 10 liter spritdrycker. 90 liter vin. 20 liter starkvin. 110 liter öl.

Var går gränsen för starkvin?

Starkvin är basvin som har spritats upp med druvsprit. Alkoholhalten i starkvin är vanligtvis 15–22 procent.

Hur mycket alkohol får man ta med från Åland?

Vad du skatte-/tullfritt får föra in till Sverige EU:s riktlinjer för alkoholinförsel från Finland och övriga EU-länder till Sverige innebär att den som är över 20 år får, för egen konsumtion, ta in 10 liter starksprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 110 liter starköl till Sverige.

När räknas det som starksprit?

Spritdryck. Spritdryck är en alkoholdryck som innehåller sprit där alkoholhalten överstiger 2,25 volymprocent. Sprit är en vätska som framställts genom destillering eller annan kemisk process och som innehåller alkohol.

Vad händer om man blir fast i tullen?

I 27 kap i rättegångsbalken framgår att ett beslag omedelbart ska hävas när det inte längre finns skäl för beslaget. Varan ska återlämnas genast efter att rätten, åklagaren eller i vissa fall Tullverket själva, beslutat att häva beslaget. När i tid detta ska ske finns inte reglerat, men varan ska återlämnas skyndsamt.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen