Hur manga ton koldioxid per person?

Hur många ton koldioxid per person?

Vår klimatpåverkan i Sverige är i snitt nio ton per person och år, vilket är avsevärt högre än det globala genomsnittet. Parisavtalets mål är att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under två grader och sträva mot att hålla temperaturökningen under 1,5 grader.

Hur mycket växthusgaser släpper en svensk person per capita?

2018 uppgick växthusgasutsläppen från den inhemska efterfrågan i Sveriges ekonomi till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter eller 8,1 ton per capita. Detta kallas också för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, som omfattar efterfrågan från hushåll, offentlig sektor och investeringar exklusive export.

Vad är Sveriges största utsläpp?

År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de ut drygt 16 miljoner ton vardera.

Hur många ton CO2 är det hållbart att släppa ut per person för att nå 1 5 graders målet?

Så här kom vi fram till siffran “max 5” Enligt studien 1.5 degree lifestyles (2018) behöver vi globalt vara nere på en utsläppsnivå på 2,5 ton år 2030, 1,4 ton år 2040 och 0,7 ton år 2050 per person och år för att klara det avgörande 1,5 gradersmålet.

Hur mycket koldioxidekvivalenter?

De konsumtionsbaserade utsläppen var 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2018.

Hur mycket co2 släpper en person ut?

Enligt Naturvårdsverket släpper hushållen i Sverige ut ungefär 8 ton koldioxid per person. Utsläppen kommer från att vi reser, värmer våra hus, använder el, från maten vi äter och sakerna vi köper. Vi måste alla ner till 1 ton per person för att nå Parisavtalets klimatmål.

Hur stor del av världens utsläpp kommer från Sverige?

Genomsnittet i OECD är cirka 9,9 ton koldioxid per capita och år. Sveriges andel av de globala utsläppen är 0,2 procent.

Vad är den största miljöboven i Sverige?

Orsakerna är ökad användning av fossila bränslen för el och värme och ökad produktion av diesel, cement och plast. Här är listan över Sveriges tio största koldioxidutsläppare 2018. Koldioxidutsläpp från industri, el och värme uppgick under 2018 till 19,9 miljoner ton. Det visar ny statistik från EU:s utsläppshandel.

Vad står för mest utsläpp?

Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. En fjärdel av utsläppen orsakas av avskogning, jordbruk och djurhållning.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen