Hur manga poang for yrkesexamen?

Hur många poäng för yrkesexamen?

Om du läser på ett yrkesprogram får du efter avklarade studier en yrkesexamen och läser du på ett högskoleförberedade program får du en högskoleförberedande examen. Båda dessa examina kallas för ”gymnasieexamen”. Av de programgemensamma ämnena måste minst 400 poäng vara godkända.

Vad krävs för att ta ut en examen i företagsekonomi?

Kandidatexamen med Företagsekonomi som huvudområde En kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng. Av dessa 180 högskolepoäng ska 90 högskolepoäng vara inom ett huvudområde och inkludera en c-uppsats om 15 högskolepoäng inom huvudområdet. Övriga 90 hp kan vara i valfria ämnen.

Vad räknas som yrkesexamen?

Yrkesexamen på gymnasiet Har du gått ett yrkesprogram kan du ta en yrkesexamen och blir färdig att utöva ditt yrke i arbetslivet direkt efter studenten. För att få examen måste du ha klarat minst: Godkänt i 2250 poäng av de 2500 poäng som ett gymnasieprogram består av. Ett godkänt gymnasiearbete.

Hur många poäng för slutbetyg gymnasiet?

Ett slutbetyg ska omfatta 2350 poäng, varav 2250 poäng måste vara godkända. Om minst en av kurserna är från en äldre kursplan och har en kurskod med tre siffror där första siffran är 2, till exempel SV203, ska ett slutbetyg på 2301 poäng utfärdas och vissa av de gamla kurserna omvandlas till en annan poäng.

Vad krävs för en yrkesexamen?

Vad krävs för en yrkesexamen?

 • Godkänt i 2250 poäng av de 2500 poäng som ett gymnasieprogram består av.
 • Ett godkänt gymnasiearbete.
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1.
 • Godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena.

Vilka utbildningar kräver företagsekonomi?

Så blir du ekonom Överlag krävs någon form av eftergymnasial utbildning på högre nivå för de flesta ekonomyrken. På Ekonomiprogrammet (inriktning Ekonomi), Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet får du direkt den behörighet som behövs för att kunna läsa civilekonomutbildning och kandidatprogram i ekonomi.

Vad kan man bli om man pluggar företagsekonomi?

Vanliga yrkesområden

 • Affärsutvecklare. Som affärsutvecklare jobbar du med utveckling av ett företags eller en organisations affärsdrivande verksamhetsprocesser.
 • Banktjänsteman. En banktjänsteman kan arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter.
 • Controller.
 • Ekonomichef.
 • Finansekonom.
 • Hälsoekonom.
 • Inköpare.
 • IT-ekonom.

Vilka är de högskoleförberedande programmen?

Högskoleförberedande program

 • Ekonomiprogrammet (EK)
 • Estetiska programmet (ES)
 • Humanistiska programmet (HU)
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
 • Teknikprogrammet (TE)

Vad är godkänt gymnasiebetyg?

För att få en gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program ska du uppfylla dessa krav: Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng. Godkända betyg i kurserna Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk (SAS*) 1, 2 och 3. Godkända betyg i Engelska 5 och 6.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen