Hur manga personer ager en bil?

Hur många personer äger en bil?

År 2017. Antalet personbilar i trafik vid årsskiftet 2017/2018 uppgick till 4 845 609 stycken, en ökning med nästan 80 000 bilar eller 1,6 procent. 79 procent av personbilarna i trafik ägs av privatpersoner, resterande 21 procent ägs av en juridisk person (Figur 1).

Hur många svenskar har en bil?

Antalet personbilar i trafik vid årsskiftet 2019/2020 uppgick till 4 887 904, en ökning med drygt 17 000 bilar eller 0,4 procent från året innan. 79 procent av personbilarna i trafik ägs av privatpersoner, resterande 21 procent ägs av juridiska personer (Figur 1).

Finns det 4 5 miljoner bilar i Sverige?

Av de drygt 4,9 miljoner personbilarna i trafik 2020 var 89 procent bilar som enbart kunde drivas med bensin eller diesel. För tio år sedan var denna andel 94 procent. Efter bensin- och diesel var etanolbilar vanligast, även om antalet etanolbilar har minskat stadigt sedan 2014.

Hur många bilar använder bensin?

Av de drygt 4,8 miljoner personbilar i trafik är 92 procent rena bensin- eller dieselbilar. Efter bensin och diesel är etanolbilar vanligast, även om det nyregistrerades endast 1 090 nya etanolbilar under 2017.

Hur många kör bil?

Den totala körsträckan för alla svenskregistrerade personbilar var 6 714 miljoner mil under 2019 och det är första gången på sex år som den totala körsträckan har minskat. Det är också den lägsta noteringen sedan 1999 då den officiella statistiken inom detta område startade.

Hur många bilar äger en familj?

De allra flesta svenskar, 85 procent, har minst en bil i hus- hållet. 37 procent har två bilar och sju procent har tre eller fler. Flest bilar har de som bor i småhus, där har 57 procent minst två bilar.

Hur många lastbilar finns i trafik i Sverige?

Nyregistreringar januari – juni 2018

Fordonsslag Januari-Juni 2018 Januari-Juni 2017
därav gas/gas bi-fuel 1 924 1 365
Husbilar (delmängd av personbilar) 6 756 4 424
Lastbilar 45 983 32 878
Bussar 385 372

Hur många barnfamiljer har bil?

95 % konfidensintervall. I storstäderna är andelen ungefär 18 procent, i större städer 7 procent och i övriga kommuner 3 procent (Figur 2.8). Notera också att bland hushållen med sammanboende utan barn finns det en ganska hög andel som har tillgång till minst två bilar.

Hur många bilar finns det i Sverige 2021?

Alla bilmärken

Registrerade Reg. Importerade Imp.
2020-12 7 132 510 772
2021-01 7 135 373 567
2021-02 7 139 339 808
2021-03 7 167 687 1 130

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen