Hur manga dor i trafiken varje ar i Tyskland?

Hur många dör i trafiken varje år i Tyskland?

Publicerad:

Land Antal dödade i trafiken per 100 000 invånare
Tyskland 4,3
Irland 3,6
Spanien 3,6
Danmark 3,1

Hur många dör i trafiken varje år i Grekland?

I Sverige och Storbritannien är trafiksäkerheten hög men i länder som Grekland, Polen, Bulgarien och Rumänien är antalet dödsolyckor på vägarna betydligt fler. I Grekland och Polen omkom 130 personer per miljon invånare under förra året, vilket kan jämföras med Sveriges 39 personer.

Hur många dör i bilolyckor varje år i världen?

​Varje år dör över 1,3 miljoner människor i trafikolyckor. Därmed är också trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken i vissa åldersgrupper.

Hur många människor dör i trafiken varje år?

Mellan 250 och 300 människor dödas i trafiken och över 3 000 skadas allvarligt varje år.

Hur många dör på motorväg?

Omkomna januari-juli 2010–2021

År Antal omkomna
2015 134
2016 157
2017 143
2018 175

Hur många dör i trafiken varje år i Frankrike?

Varje år dör nära 8 000 personer i trafikolyckor i Frankrike.

Hur många dör i bilolyckor varje dag?

Omkomna januari-juli 2010–2021

År Antal omkomna
2017 143
2018 175
2019 128
2020 114

Hur många dör i trafiken varje år i Europa?

Trafikolyckor 2019 22 800 personer omkom i trafiken i EU-länderna. Runt 125 000 personer beräknas ha skadats allvarligt i trafikolyckor. Kostnaden, i bland annat sjukvård och utebliven arbetstid, för detta beräknas till motsvarande 280 miljarder euro per år eller runt två procent av EU:s samlade BNP .

Hur många fotgängare dör i trafiken varje år?

Gångtrafikanter i dödsolyckor Under 2019 omkom 27 gångtrafikanter i kollision med fordon, år 2018 var det 34 omkomna. Variationen mellan olika år är stor. Majoriteten av de gångtrafikanter som omkommer till följd av en kollisionsolycka är män.

Hur många människor har årligen blivit dödade i trafiken de senaste fem åren?

De senaste åren har runt 300 dött och runt 3000 skadats allvarligt i trafiken. Sedan nollvisionen beslutades 1997 har över 85 000 personer skadats svårt i vägtrafik i Sverige. Från 1935 till 1996, innan nollvisionen, blev minst 300 000 personer dödade eller svårt skadade i vägtrafiken i Sverige.

Vilken månad sker flest trafikolyckor?

Under vilken period sker flest trafikolyckor där personer dödas eller skadas svårt? De farligaste månaderna i trafiken är juni, juli och augusti – då ökar det totala antalet dödsolyckor med ungefär 25 %. Även trafikolyckorna där personer skadas svårt ökar kraftigt under sommarmånaderna.

Hur många dör i trafiken varje år i Sverige?

Omkomna januari-juli 2010–2021

År Antal omkomna
2016 157
2017 143
2018 175
2019 128

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen