Hur manga dog av Zika?

Hur många dog av Zika?

År 2015 upptäcktes 2 782 fall av mikrocefali jämfört med 147 under 2014 och 167 under 2013.

I vilka länder finns Zikaviruset?

Det är 21 länder/territorier (Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Franska Guyana, Franska Polynesien, Guatemala, Haiti, Honduras, Kanada, Kap Verde, Martinique, Marshallöarna, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Slovenien, Spanien, Surinam och USA) som rapporterat fall av mikrocefali och …

Hur sprids Zika virus?

Zikavirus överförs till människor i första hand via myggor. Zikavirus sprids av de dagaktiva myggorna som tillhör Aedes-släktet. Samma myggor sprider även dengue- och chikungunyavirus. Zikavirus kan också överföras till exempel från mamman till fostret under graviditeten eller i samband med förlossningen.

Kan man testa om man har Zika virus?

Provtagning för zikavirus är aktuell framför allt för gravida kvinnor som rest i områden där zikavirus sprids, men kan även övervägas hos övriga resenärer med symtom förenliga med zika som en differentialdiagnos till andra smittämnen som denguevirus och malaria.

Vad är denguefeber?

Denguefeber, eller enbart dengue, är en influensaliknande febersjukdom. Den orsakas av ett virus som sprids via myggor och rapporteras från de flesta länder i tropikerna, såväl från Afrika och Asien som från Mellan- och Sydamerika.

Hur fungerar Zikaviruset?

Zikaviruset smittar via myggor och man tycker sig se en koppling mellan viruset och en ökad risk att viruset påverkar fostret hos gravida. Det finns speciella reseråd till gravida och till både män och kvinnor som planerar en graviditet. I den här artikeln kan du läsa mer om symtom, diagnos och behandling.

Vad var gula febern?

Gula febern är en virusorsakad leversjukdom som förekommer i delar av Afrika, Central- och Sydamerika. Sjukdomen sprids via myggor, och omfattande epidemier med många dödsfall har uppträtt under årens lopp.

Är denguefeber ett virus?

Dengue orsakas av ett virus i gruppen flavivirus. Sjukdomen överförs till människan via myggor som tillhör Aedes-släktet. Förutom människan kan sannolikt vissa apor fungera som reservoar. Sjukdomen sprids inte direkt från människa till människa.

Finns denguefeber i Sverige?

Viruset sprids via myggor och finns i många länder i Afrika, Asien, Mellan- och Sydamerika. Sjukdomen kan bli allvarlig och kräva behandling med intensivvård på sjukhus. Det finns inget vaccin i Sverige mot denguefeber.

Hur får man gula febern?

Gula febern orsakas av ett virus tillhörande gruppen flavivirus. Sjukdomen överförs mellan människor via myggor tillhörande framför allt Aedes-släktet. Förutom människa fungerar också vissa apor som reservoar för viruset och människor kan också smittas av myggor som bitit infekterade apor.

Hur vanlig är gula febern?

Gula febern orsakar 200 000 sjukdomsfall och 30 000 dödsfall årligen, med nära nog 90 % av fallen i Afrika. Nästan en miljard människor lever i områden i världen där sjukdomen är vanligt förekommande. Sjukdomen är vanlig i tropiska delar av Sydamerika och Afrika, men inte i Asien.

Vad är dengue virus?

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen