Hur manga bodde i Sverige 1945?

Hur många bodde i Sverige 1945?

Översikt

År Medelfolkmängd
1910 5 499 374
1920 5 875 693
1930 6 131 126
1940 6 356 350

Hur många bodde i Sverige på 1700 talet?

Många dör av svält Ändå ökar Sveriges befolkning stadigt under 1700-talet och passerar 2,3 miljoner vid sekelskiftet år 1800. Det finns inga säkra uppgifter om invandring och utvandring under 1700-talet, men det handlade troligen mest om svenska medborgare som korsade gränserna.

Hur många människor bodde i Sverige 1918?

Befolkningsstatistik sedan 1900

Folkmängd Befolkningsförändringar (per 1000)
1917 5 779 000 7,5
1918 5 807 000 2,3
1919 5 830 000 5,3
1920 5 876 000 10,3

När hade Sverige 7 miljoner invånare?

Den 31 december 2014 hade Sverige 9,7 miljoner invånare. 2014 ökade rikets befolkning med 102 491 invånare. Aldrig tidigare har en årlig förändring överstigit 100 000. Tabell 1 visar de fem största årliga ökningarna mellan 1900 och 2014.

Hur många bodde i Sverige 1721?

Sverige Finland
1571 1620 1650 1695 1700 1718 1721 0,639 0,854 1,363 1,408 0,300 0,450 0,500 0,391
1750 1760 1770 1780 1,781 1,925 2,043 2,118 0,422 0,491 0,561 0,664
1790 1800 1810 1820 2,188 2,347 2,396 2,585 0,706 0,933 0,863 1,178
1830 1840 1850 1860 2,888 3,139 3,483 3,860 1,372 1,446 1,637 1,747

Hur många bodde i Sverige på 1600 talet?

Verkligt goda källor för 1500-talet får vi år 1571, men då är siffrorna mycket lägre än i ovanstående beräkning. På 1570-talet hade Sverige (dagens gränser) omkring 639 000 invånare, vilket är betydligt mindre än de 1,1 miljoner som levde i landet 270 år tidigare.

När hade Sverige 2 miljoner invånare?

Det inträffade i mars 2015.

Hur många människor bodde i Sverige på vikingatiden?

Hur stor var befolkningen i Sverige under vikingatiden? Sverige fanns inte på vikingatiden men om man menar det landområde som idag är Sverige, bodde här ungefär 100 000 människor, kanske ännu färre.

När hade Sverige 6 miljoner invånare?

I augusti 2004 blev vi 9 miljoner i Sverige, och i januari 2017 passerade vi 10 miljoner. Under 2020 ökade Sveriges befolkning med drygt 0,5 procent. Hur befolkningens storlek förändras beror främst på hur många som föds, dör, invandrar och utvandrar.

Varför ökade befolkningen under 1700 talet?

Den odlade arealen ökade därför kraftigt under 1800-talet samtidigt som den framväxande industrin i tätorterna fick mer arbetskraft. Ny teknik gjorde också jordbruket effektivare och nya växtslag gav bättre skördar som kunde livnära fler människor. Sveriges befolkning ökade därför kraftigt under 1800-talet.

Hur många bodde i Sverige?

Sedan 2000-talets början har vi blivit nästan 1,5 miljoner fler invånare i Sverige, en ökning med drygt 16 procent. I slutet av 2020 var Sveriges folkmängd 10 379 295 personer.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen