Hur manga ar med i Jehovas vittnen?

Hur många är med i Jehovas vittnen?

Sällskapet Vakttornet framställer Jehovas Vittnens teologiska publikationer och hanterar organisatoriska frågor. Samfundet har cirka 8,7 miljoner medlemmar i världen enligt egen statistik.

Vad tror man på inom Jehovas vittnen?

Vad tror de på? Jehovas vittnen tror på en monoteistisk Gud, inte på en treenig. De ber därför inte till Jesus eller tror att han är samma som fadern, utan ber endast och direkt till fadern, så som sonen Jesus undervisade om på jorden när han sa ”det är endast fadern du ska tillägna helig tjänst”.

Hur är det att leva som Jehovas vittnen?

Alla Jehovas vittnen är förkunnare, dvs. att de är skyldiga att sprida sin tro vidare till andra människor. Vid vissa församlingsmöten får vittnena lära sig hur de på bästa sätt kan sprida sitt budskap. Men Gud styr inte varje enskild persons liv utan det är upp till varje människa att leva så som bibeln lär.

Vad kostar det att vara med i Jehovas vittnen?

Jehovas vittnen betalar inga löner, varken till de som knackar dörr eller jobbar som äldstebröder, motsvarigheten till präster. Verksamheten finaniseras genom frivilliga bidrag, dels allmänna dels för litteraturen.

Hur många är med i Jehovas vittnen i Sverige?

De har 309 församlingar och 22 418 vittnen. Hit räknas endast aktiva i Sverige (2017), förkunnare, personer som missionerar, inte inaktiva medlemmar och sympatisörer.

Vad händer om man går ur Jehovas vittnen?

– Om du lämnar blir du utfryst, helt osynlig för släkt och vänner som är kvar i församlingen, berättar hon. Värst med att hoppa av från Jehovas vittnen är utfrysningen, förklarar Umeåbon Suvi Kling som vill berätta sin historia för att hjälpa andra som vill lämna destruktiva miljöer.

Kan man gå ur Jehovas vittnen?

Är det svårt att lämna Jehovas vittnen? – Ja, det är det. Personen som lämnar måste klippa av så många band och relationer, hela den sociala miljön i gruppen försvinner när man utesluts.

Får Jehovas dricka?

Man får lov att dricka alkohol men aldrig får man dricka sig berusad. Rökning anses som omoget och världsligt: ”… bruket av tobak är av hedniskt ursprung, då det ju var indianerna som använde tobaken när de tillbad sina demoner”. Trots denna förklaring får Vittnena dricka kaffe.

Var begravs Jehovas vittnen?

Begravningen leds av någon ur församlingen Begravningen hålls i Rikets sal, i ett kyrkogårdskapell utan religiösa symboler eller vid graven. Ceremonin sker enligt Jehovas vittnens ordning med sång, bön, tal och musik.

Vem styr Jehovas vittnen?

De allra högsta inom den Centrala delen är den ledning som styr Jehovas Vittnen från Brooklyn i New York. Ledningen består av det antal män som utgör Den styrande kretsen (eller De Äldste). De författar i huvudsak den bibelförklarande litteraturen, som till exempel Vakttornet och Vakna.

Hur skiljer sig Jehovas från andra kristna?

Jehovas vittnen anser att det finns en skillnad mellan sann ”kristendom” och ”kristenhet”. De anser att läror som treenigheten, ett brinnande helvete och själens odödlighet baseras på gamla myter och inte biblisk sanning.

Finns det något Jehovas vittnen inte äter?

”Vad Han har förbjudit er är kött av självdöda djur, blod och svinkött och sådant som offrats åt en annan än Gud. Men den som [av hunger] tvingas [att äta sådant] – inte den som av trots överträder [förbuden] eller som går längre [än hungern driver honom] – begår ingen synd.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen