Hur manga ar far man for grov misshandel?

Hur många år får man för grov misshandel?

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vad räknas som ringa misshandel?

1. Ringa misshandel (misshandel, ringa brott) som kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Ringa misshandel kan bestå av en örfil, en knuff, en lättare spark, eller att slita i någons kläder.

Vad händer om man blir misshandlad?

Brottet misshandel kan utgöras av att en person tillfogar en annan person kroppsskada eller smärta, enligt 3 kap. 5 § brottsbalken. Straffskalan är fängelse i max två år. Om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Hur långt i efterhand kan man anmäla en misshandel?

Utgångspunkten är att preskriptionstiden avgöras beroende på straffskalan till respektive brott. (35 kap. 1 § BrB). – Vid misshandel av normalgraden är preskriptionstiden 5 år.

Vad är domen för grov misshandel?

För misshandelsbrott som är att anse som synnerligen grovt döms till fängelse i lägst fyra och högst tio år. För annan grov misshandel döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Straffminimum för utpressning, grovt brott, höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.

Hur mycket fängelse får män för grov misshandel?

Lag (1998:393). 6 § Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år.

Vad räknas som ofredande?

Den som exempelvis antastar eller kastar sten på någon, eller på annat sätt beter sig hänsynslöst, gör sig skyldig till ofredande. Som ofredande räknas också t. ex. telefonterror och mobbning.

Vad händer när man anmäler en misshandel?

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112. Många brott kan anmälas via e-tjänster.

Vad händer om man anmäler sin man för misshandel?

Vad händer efter polisanmälan? När en brottsanmälan har gjorts ska polis eller åklagare bedöma vilka möjligheter som finns att utreda brottet. De beslutar därefter om en förundersökning, även kallad brottsundersökning, ska inledas. Det görs bara om det finns möjligheter att klara upp brottet.

Hur långt efter kan man göra en anmälan?

Du bör anmäla till polisen om du tror att du är med om något brottsligt, eller om du är vittne till ett brott. Det är bra att anmäla så fort som möjligt efter ett brott. Men du kan anmäla ett brott, även om det har gått lång tid. Här får du veta hur du kan göra en polisanmälan.

Vad händer vid en polisanmälan om misshandel?

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen