Hur man granskar en vetenskaplig artikel?

Hur man granskar en vetenskaplig artikel?

En vetenskaplig artikel ska vara granskad, peer reviewed, av andra forskare. Ibland framgår det i artikeln att den är granskad. Annars kan man söka fram tidskriftens hemsida för att hitta information om granskning. Den är skriven av forskaren själv.

Vad är en vetenskaplig artikel Karolinska Institutet?

En vetenskaplig artikel är en artikel där forskning presenteras. Vetenskapliga tidskrifter har en redaktion som avgör vilka av de inskickade artiklarna som ska publiceras. De flesta vetenskapliga tidskrifter tillämpar också expertgranskning, peer review.

Hur man skriver en vetenskaplig text?

Att skriva en vetenskaplig uppsats eller rapport

  1. 1.1 Titelsida. På titelsidan ska läsaren snabbt få information om titel, författare, vilken typ av arbete det är med mera.
  2. 1.2 Abstract / Sammanfattning.
  3. 1.3 Innehållsförteckning.
  4. 2.1 Inledning.
  5. 2.2 Syfte och problemställning.
  6. 2.3 Forskningsöversikt.
  7. 2.4 Teori.
  8. 2.5 Metod.

Vad är en vetenskaplig text?

En vetenskaplig text är skriven av en forskare för att presentera resultatet av sin forskning eller för att sammanfatta andras forskning.

Vad beskrivs i Metoddelen i en vetenskaplig artikel?

Metodavsnittet redogör vilka metoder och material som används. Det ska vara en mycket noggrann och detaljerad beskrivning så att det är möjligt för andra forskare att upprepa försöken och bedöma artikelns tillförlitlighet och trovärdighet. Forskningsresultatet redovisas här.

Hur ser en vetenskaplig rapport ut?

En vetenskaplig rapport har oftast tre huvuddelar: en inledande del som beskriver vad man ska undersöka och varför, en resultatdel som visar vad man observerat i sin undersökning och en avslutande del där man tolkar, diskuterar och drar slutsatser av resultaten.

Vad skiljer en text i en tidning från en vetenskaplig text?

I en vetenskaplig artikel skriver och presenterar en eller flera forskare sin forskning. En vetenskaplig artikel publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Det innebär bland annat att artiklarna är granskade av andra forskare.

Vad är vetenskapliga referenser?

Att hänvisa till andra källor är grunden för det akademiska skrivandet, och därför innehåller alla vetenskapliga källor en referenslista. Saknas det en referenslista i källan du hittat så är den inte vetenskaplig.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen