Hur lange far en ungdom jobba?

Hur länge får en ungdom jobba?

Ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Om det behövs med hänsyn till arbetsuppgifterna eller övriga arbetsförhållanden gäller ett undantag från den här regeln. Då får ungdomar istället arbeta upp till 8 timmar per dag i genomsnitt på en sjudagarsperiod.

Vad gäller vid dygnsvila?

Alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila).

Får man jobba 60 timmar i veckan?

Arbetstidslagen innehåller regler om hur många timmar per vecka man får arbeta. I Sverige får arbetstiden i allmänhet inte överstiga 40 timmar per vecka. En anställd får arbeta övertid högst 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad.

Hur många dagar får en 17 åring jobba?

Arbetstiden ska vara mellan 06.00–22.00 eller 07.00–23.00. Om du är minderårig får du arbeta högst åtta timmar per dygn och 40 timmar i veckan. I undantagsfall får du arbeta längre arbetspass, men inte mer än 8 timmar i genomsnitt per dag under en sjudagarsperiod eller 40 timmar i genomsnitt under en fyraveckorsperiod.

Vad får man jobba med när man är 15?

Det kan till exempel innefatta uppgifter som att plocka upp och märka varor i butiken. Kommer du att fylla 16 samma år som du jobbar får du även arbeta i kassan. Enklare restaurangjobb är även ett bra alternativ, som till exempel att plocka brickor och disk. Du kan även på egen hand söka säsongsbundna jobb.

När får man börja jobba på ICA?

För att du ska kunna arbeta i butik och genomföra vissa arbetsuppgifter måste du ha fyllt 16 år och gått ut grundskolan.

Hur många timmar måste man vara ledig?

Alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande dygnsvila per varje period om 24 timmar. I dygnsvilan ska tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. Avvikelse från lagen får göras om verksamheten måste bedrivas dygnets alla timmar.

Hur mycket rast har man rätt till?

Arbetstidslagen anger inte hur lång rasten ska vara, men praxis på svensk arbetsmarknad är att en lunchrast är mellan 30 och 60 minuter lång, där minimum är 30 minuter.

Får man jobba 50 timmar i veckan?

Allmän och extra övertid får för varje arbetstagare totalt uppgå till som mest 48 timmar under en period om 4 veckor eller 50 timmar per kalendermånad.

Vad kan en 17 åring jobba med?

Typiska extrajobb och sommarjobb för 17 åriga är kassa/butiksmedarbetare, enklare uppgifter inom äldreomsorgen, telefonförsäljning, och inom restaurangbranschen som till exempel servitör. Ifall du är engagerad i någon sport kan du även söka jobb som träningsassistent eller liknande.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen