Hur lang utbildning for att bli meteorolog?

Hur lång utbildning för att bli meteorolog?

SMHI är en stor arbetsgivare men meteorologer finns även inom försvaret samt inom andra myndigheter. För att bli meteorolog studerar du ett treårigt fysikerprogram på högskolenivå som du sedan kompletterar med en tvåårig masterutbildning med inriktning mot meteorologi.

Vad gör meteorologer på tv?

Man är inte bara meteorolog utan jobbar också journalistiskt. En del av arbetet är att leta efter nyheter kring vädret både här i Sverige och i resten av världen. Vi gör väderprognoser på kort och lång sikt samt ritar kartor och förbereder grafik för olika väderhändelser och väderfenomen.

Vad gör en meteorolog?

Exempel på vad en meteorolog kan arbeta med:

  • Göra väderprognoser för land och hav.
  • Göra väderprognoser för elbranschen.
  • Göra prognoser för snöröjning och halkbekämpning.
  • Bedöma väderprognosers säkerhet.
  • Utfärda väderrelaterade varningar.
  • Analyserar meteorologisk data.
  • Skapa underlag för prognoser.
  • Observationer.

Kan meteorologer bli?

För att bli meteorolog studerar man fysik vid en högskola eller ett universitet. Det finns olika program, men i huvudsak inleds utbildningen med att man studerar vid Fysikerprogrammet. Efter den tre år långa kandidatnivån går man exempelvis ett masterprogram, en tvåårig påbyggnad, med inriktning mot meteorologi.

Vad är en meteorolog?

Meteorolog[redigera | redigera wikitext] Meteorologer samlar in och sammanställer meteorologiska data (väderobservationer) från exempelvis väderstationer, vädersatelliter och väderballonger, utformar väderprognoser, samt varnar och informerar allmänheten om väder via TV, radio, tidningar, internet, fax och telefon.

Vad grundar sig en väderprognos på?

Processen att ta fram en väderprognos bygger på att vi kartlägger utgångsläget, dvs att vi ständigt samlar in väderdata såsom vind, temperatur, lufttryck m.m. Denna data bearbetas i en superdator. Meteorologer styr sedan vilken modell som är lämpligast att använda för nästa prognos.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen