Hur lang tid tar det for ett brev fran Sverige till Tyskland?

Hur lång tid tar det för ett brev från Sverige till Tyskland?

1:a-klassbrev utrikes som skickas inom EU kommer fram inom 2–5 dagar.

Varför prioritaire etikett?

Märket signalerar att försändelsen ska sorteras i ett visst fack, så någon sekund kan kanske sparas.

Har fått ett rekommenderat brev?

Ska du skicka viktiga dokument eller värdefulla varor inom Sverige? Då kan du skicka det rekommenderat – Rek inrikes. Försändelsen lämnas bara ut till mottagaren mot en kvittens och uppvisande av legitimation. På så vis vet du att försändelsen alltid når den du vill.

Vad kostar det att skicka rekommenderat brev utrikes?

Det finns ett 30-tal länder det inte går att skicka Rek 10 000 till….Rek 10 000 (ansvar upp till 10 000 kr)

Max vikt i gram Pris för frimärkt Pris via Skicka Direkt
1–50 51–100 101–250 251–500 501–1 000 1 001–2 000 175,00 190,00 230,00 255,00 315,00 365,00 141,00 156,00 185,00 210,00 265,00 300,00

Vad betyder prioritaire på brev?

Med Brev utrikes når du mottagare i hela världen. Du kan välja att skicka som 1:a-klassbrev eller Ekonomibrev. 1:a-klassbrev utrikes märks med blå etikett ”Prioritaire 1:a-klassbrev” eller med ordet ”Prioritaire” till vänster om frankeringen. 1:a klass brev övernatt befodran.

Vilken tid på dagen får man post?

Vi delar ut posten kl. 08.00-17.00. Vi föreslår att du avvaktar resten av dagen. Vanliga brev är däremot inte spårbara och har ingen garanterad leveranstid, och det går alltså inte att säga huruvida brevet du väntar på kommer delas ut idag.

Vad händer med ett rekommenderat brev som inte hämtas ut?

Det finns alltså ingen lagregel som stadgar att du måste hämta ut ett brev som du inte vill hämta ut. Om man har beställt något kan det tillkomma en avgift om paketet eller brevet inte hämtas ut.

Hur länge ligger ett rekommenderat brev kvar på posten?

Försändelsen lämnas bara ut mot kvittering och uppvisande av giltig legitimation på något av våra Företagscenter eller via lantbrevbärare. Den måste kvitteras ut av mottagaren eller av ett ombud som fått fullmakt. Försändelsen ligger kvar på utlämningsstället i 14 dagar från ankomstdagen.

Hur gör man när man skickar rekommenderat brev?

Ett rekommenderat brev ”Rek” lämnas bara ut till mottagaren mot kvittens och mot uppvisande av legitimation. På så vis vet du att brevet alltid når den du vill. Ditt Rek lämnar du hos ditt närmaste ombud. Brevet aviseras mottagaren nästa helgfria vardag och kan då hämtas hos närmaste ombud.

Hur skickar man rekommenderat brev utrikes?

Hur gör jag för att skicka Rek utrikes? Du köper enkelt frakthandlingen i verktyget Skicka Direkt. Är du privatperson? Lämna det rekommenderade brevet med frakthandlingen hos ditt närmaste ombud.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen