Hur lang tid tar det att aka 3 mil med bil?

Hur lång tid tar det att åka 3 mil med bil?

Svaret är: 4 timmar.

Hur många kilometer är en mile?

Milen finns kvar modifierad till exakt 10 kilometer i Sverige och Norge. Det finns i USA en annan, aningen längre, mil: survey mile, cirka 1 609,347 meter. Den används inom bland annat lantmäteri, för att undvika att ändra det uppbyggda systemet från en tid då milen inte var så exakt definierad.

Hur många kilometer är 25 miles?

Engelsk mil till Kilometer tabell

Engelsk mil Kilometer
22 mi 35.41
23 mi 37.01
24 mi 38.62
25 mi 40.23

Hur lång tid tar det att köra 5 mil?

Hur lång tid tar det att gå 1 km?

Sträcka, med kortare stopp Skogsväg (traktorväg) Lättvandrad jämn stig
2 0,25 0,30
3 0,38 0,45
4 0,50 1,00
5 1,00 1,25

Hur långt är 2 5 miles?

Hur många kilometer är en mile? 1 mile är lika med 1.609344 kilometer, vilket är omvandlingsfaktorn från mile till kilometer.

Hur mycket är en Nautical Mile?

Nautisk mil (förkortat M), även benämnd distansminut eller sjömil, är en längdenhet som används internationellt inom sjöfart och luftfart. En nautisk mil definieras som exakt 1 852 meter. Den nautiska milen är inte en SI-enhet, men den är godkänd för användning inom SI.

Hur mycket är 600 miles i km?

Hur mycket är en sjömil?

Medel-meridianminuten kallas af de flesta andra nationer sjömil och i Sverige äfven nautisk (l. nautikal-) mil.” Sjömil är numera liktydigt med nautisk mil eller distansminut i dagligt språkbruk. Och är då 1 852 meter, motsvarande 1/60 latitudgrad.

Hur lång tid tar resan om du kör 32 mil med en medelhastighet på 80 km h?

Om din medelhastighet är 80 km/h kör du alltså 80 km på en timme. Om du tänker köra 32 mil bör du förvandla det till kilometer, vilket blir 320 km. Uträkningen går ut på att dela sträckan du vill köra med din medelhastighet, 320/80 = 4 timmar.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen