Hur lang ar 1 meter?

Hur lång är 1 meter?

En meter är sedan 1983 formellt definierad som längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i absolut vakuum under tiden 1/299 792 458 sekund. För att bilda längre eller kortare längdenheter används SI-prefix, som ger till exempel 1 millimeter (0,001 m).

Hur många DM går på en meter?

En decimeter är 10−1 meter, alltså en tiondels meter. Det förkortas ”dm”.

Hur många decimeter är 140 cm?

centimeter

1 decimeter 10.00
14 decimeter 140.00
15 decimeter 150.00
16 decimeter 160.00
17 decimeter 170.00

Hur långt är en miljon meter?

En megameter = 1 miljon meter (eller 10.000 km)

Hur många DM är 0 2 meter?

Meter till Decimeter tabell

Meter Decimeter
0 m 0.00 dm
1 m 10.00 dm
2 m 20.00 dm
3 m 30.00 dm

Hur många meter är 3 dm?

Decimeter till Meter tabell

Decimeter Meter
0 dm 0.00 m
1 dm 0.10 m
2 dm 0.20 m
3 dm 0.30 m

Hur många DM är 100 cm?

Detta är mycket bra att öva på: 1 meter = 10 decimeter. 1 decimeter = 10 centimeter. 1 centimeter = 10 millimeter.

Hur många DM är 5 mm?

Millimeter till Decimeter tabell

Millimeter Decimeter
2 mm 0.02 dm
3 mm 0.03 dm
4 mm 0.04 dm
5 mm 0.05 dm

Hur långt är 10000 meter?

10 000 meter är den näst längsta distans på mästerskap i friidrott utomhus och har funnits med på alla världsmästerskap sedan starten för herrar och sedan 1987 för damer. Totalt springer löparna 25 varv på en 400 meters bana.

Hur många kilometer är 8800 meter?

Omvandlare från Kilometer till Meter Konvertera enkelt Meter (m) till Kilometer (km) med detta enkla onlineverktyg.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen