Hur landar ett rymdskepp?

Hur landar ett rymdskepp?

Rymdfärjan startar Bränsletanken bär raketer med fast bränsle som används under rymdresans två första minuter. Sedan kopplas raketerna bort och landar i Atlanten med hjälp av fallskärmar, plockas upp och återanvänds.

Vad väger en rymdfärja?

Discovery har nu gjort drygt 30 flygningar. Rymdfärjan är cirka 37 meter lång och har en vingbredd på 24 meter. Vid start väger hela rymdfärjesystemet – rymdfärjan, en extern tank och två sidoraketer – cirka 2.000 ton. Den externa tanken är 46 meter hög och bränslet består av flytande syre och flytande väte.

Hur fort går en rymdfärja?

Den internationella rymdstationen har en hastighet av 27 600 kilometer i timmen på en höjd av ungefär 400 kilometer. Det gör att den kan ta sig ett varv runt jorden på 90 minuter. För att skapa den enorma lyftkraft som krävs för att ta en besättning eller en satellit ut i omloppsbana används en bärraket.

Hur ser det ut i en rymdfärja?

Rymdfärjan kan återanvändas flere gånger och landa som ett flygplan på jorden. Den ser dessutom mera ut som ett flygplan än en traditionell rymdraket. Den stora bränsletanken avskiljs senare och faller tillbaka till jorden. Den återanvänds inte.

Hur drivs rymdraketer?

Drivstegen är dock oftast utformade på i princip samma sätt och består av bränsle, förbränningskammare och dysa. Flytande-bränsle-raketer, använder ett eller fler ämnen i flytande form som drivmedel, till exempel flytande syre och flytande väte. Hybridraketer, använder ett fast och ett flytande ämne.

Vad kallas en obemannad rymdfarkost?

En rymdfarkost eller ett rymdskepp är en bemannad eller obemannad farkost som färdas i rymden, mellan eller i omloppsbana kring himlakroppar, eller mellan rymdstationer och andra rymdfarkoster.

Vad heter rymdfärjan?

Rymdfärjeprogrammet var NASAs och amerikanska försvarsdepartementets program för att sända upp rymdfärjor i låg jordbana på olika uppdrag. Fem kretsare (rymdfärjor) användes för de olika uppdragen: Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis och Endeavour.

Vad drivs en raket av?

Om man jämför dagens raketer med de allra första raketerna så kan man konstatera att det inte hänt så mycket med utvecklingen. Man använder samma drivmedel idag som för 60 år sedan – fotogen och flytande syre.

Hur fungerar en raketmotor?

Klassiska raketmotorer producerar gaser som har hög temperatur och som släpps ut i ena änden. Detta åstadkoms genom förbränning av ett eller flera medförda drivmedel i en brännkammare. Drivmedlen är vanligen fasta, i en krutraketmotor, eller flytande, i en vätskeraketmotor.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen