Hur kunde engelsmannen Storbritannien besegra ett sa stort och maktigt rike som Kina?

Hur kunde engelsmännen Storbritannien besegra ett så stort och mäktigt rike som Kina?

Att britterna vann berodde först och främst på kulturkrocken. Ett oförberett Kina led det ena nederlaget efter det andra mot Storbritanniens numerärt underlägsna styrkor. I freden måste Kina avstå Hongkong, öppna fem hamnstäder för europeisk handel och betala skadestånd.

Har Kina varit koloniserat?

I knappt tre hundra år, från det att portugiserna i mitten av 1500-talet fick rätt att bygga lagerbyggnader vid Pärlflodsdeltat – det som senare skulle bli Macao – till det första opiumkriget i mitten av 1800-talet, var den västerländska penetrationen av Kina starkt begränsad. Landet blev aldrig koloniserat.

Vad använde britterna för taktik för att öppna upp Kina för handel?

Brittiska köpmän hade börjat sälja opium som odlades i Brittiska Indien till Kina. Denna handel var illegal, men utnyttjades av britterna för att få bättre handelsmässiga fördelar i Kina där de kunde byta opium mot te, porslin och siden. Missbruk av opium spred sig därefter snabbt över hela Kina.

Vad innebär opiumkriget mellan Kina och Storbritannien?

Opiumkrigen (på kinesiska: 鸦片战争, pinyin: Yāpiàn zhànzhēng) var två krig i mitten av 1800-talet, genom vilka Storbritannien och Frankrike tvingade Kina att acceptera opiumhandeln och ge handelsprivilegier åt segrarna. De betraktas ofta som början till slutet av Kinas historia som kejsardöme.

Vilka skillnader i makt finns det mellan medeltiden och den tidigmoderna tiden?

Statens makt ökar Under 1500- och 1600-talen förändrades samhället i Europa. Medeltidens feodalsamhälle gick då stegvis över i ett nytt samhällssystem där kungen och statsmakten fick större inflytande och makt än tidigare. Det var nu som den statliga byråkratin började växa fram i många länder runt om i Europa.

Varför har kyrkan och kungen så mycket makt under barocken?

För omvärlden framstod Västeuropa under medeltiden som en enhet förenade bakom påven i Rom som var överhuvudet. Kyrkans makt var så stark att de kunde hota med att bannlysa den som inte uppförde sig från kyrkan. Prästerna ansvarade för att förstärka folkets tro på vår herre och frälsare.

Vilka länder koloniserade Kina?

Utvecklingen innebär att Kina har gått om USA och de gamla europeiska kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike som kontinentens största handelspartner.

Var i världen skedde kolonialism?

Men på 1600-talet började de engelska, holländska och franska ostindiska kompanierna att konkurrera med portugiserna. Under 1600- och 1700-talen skaffade sig allt fler europeiska stormakter kolonier i Asien, däribland Nederländerna, Spanien, Frankrike och England (senare Storbritannien).

Vilken stad erövrades av Storbritannien 1842?

I fördraget i Nanjing 1842 avträdde Kina ön Hongkong till Storbritannien. Men det dröjde ett år, till 1843, innan Hongkong fick ett så kallat patent, en form av författning som gjorde ön till en brittisk koloni.

Vilka länder samarbetar Kina med?

EU, USA och Japan är Kinas viktigaste handelspartners, men exporten till nya marknader i Afrika och Asien ökar mest. Kinas investeringar i utlandet har ökat på senare år i Afrika, Europa och Nordamerika.

Vad var Opiumkrigen och boxarupproret?

Mellan 1839-1842 rasade opiumkriget mellan Storbritannien och Kina. Britterna hade sålt opium (knark), som odlades i Brittiska Indien, till Kina. Detta ledde till ett omfattande missbruk som spred sig över hela Kina. Därtill skulle Hongkong bli brittisk koloni och opiumhandeln skulle vara fri.

Hur startade opiumkriget?

4 september 1839
Opiumkrigen/Startdatum

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen