Hur kommer det sig att olja blir varmt snabbare an vatten?

Hur kommer det sig att olja blir varmt snabbare än vatten?

Matoljan värmdes upp mycket snabbare än vattnet. Bindningarna mellan vattenmolekylerna är mycket starkare än bindningen som finns mellan oljemolekylerna, därför håller vattnet som rinner utför brädan ihop och oljan sprider ut sig.

När man tillför värme till metall händer det något med den vad?

Om man värmer en metallbit på ett ställe blir hela metallbiten varm p.g.a. att metaller leder värme. Varför känns ett metallföremål (20 °C) kallare än ett träföremål (20 °C)? Metallen (värmeledare) leder bort värme från handen till hela järnföremålet. Handens temperatur blir lägre, d.v.s. mellan känns kall.

Hur påverkas temperaturen om mycket el leds genom ett föremål?

Temperaturen beror av hur mycket molekylerna i ett ämne rör sig. Ju mer de rör sig, desto högre är temperaturen.

Vad händer om man värmer materia?

Om ett grundämne värms kommer atomerna i det att röra sig mer. Det innebär i sin tur att grundämnet tar större plats. Detta gäller alla grundämnen. Om ett ämne i fast form värms upp och ändrar form till gasform så har det samma massa men mycket större volym.

Vad gör att olja flyter på vatten?

Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olja – Densiteten är oljans vikt/volym. De flesta oljor är lättare än vatten (dvs. < 1kg/l) och flyter därför på vattnet. Vattnets densitet ändras med värme och salthalt.

Hur kommer det sig att oljan och vattnet inte blandar sig och går det att tillsätta något som gör att de blandar sig mer?

Blandningar av polära och opolära molekyler ex. olja] molekyler så binder de polära molekylerna starkast till varandra och de opolära blir så att säga över. Ämnena löser sig inte i varandra, utan bildar två faser där den ena lösningen skiktas ovanpå den andra [oljan ovanpå vattnet].

Vad består en bimetall av och vad händer när den värms upp?

En bimetall är två metaller hopfogade. När en bimetall värms upp böjs den på grund av att ena metallen utvidgar sig mer än den andra. De vanligaste metallerna i en bimetall är koppar och stål. Bimetaller används till exempel i termometrar och termostater.

Vad kan hända med en sprayburk som får stå i solen?

Den kan explodera. I sprayburken finns en komprimerad gas, helt enkelt för att burken ska kunna vara så liten som möjligt. När burken får stå i solen utvidgas gasmolekylerna i den. Om den får stå för länge kommer molekylerna utvidgas så mycket att behållaren (burken) exploderar av trycket.

Vilka tre faktorer avgör hur mycket värme något innehåller?

Värmekapaciteten är beroende av tre faktorer: – av hur mycket temperaturen förändras – hur mycket av ett ämne som finns – och vilket ämne det är. Högre temperatur betyder högre kinetisk energi hos atomer. Så ju mer vi höjer temperaturen, desto mer energi lagras i ämnet.

Vad är Egenkonvektion?

Egenkonvektion (naturliga luftrörelser) kan uppstå i gaser och vätskor när dessa utsätts för en temperaturskillnad. Eftersom varm luft (gas) är lättare än kall så stiger den varma luften. Värmen kan genom detta förlopp spridas långt. Påtvingad konvektion orsakas av exempelvis vind, alltså skillnader i lufttryck.

Vilken metall leder värme sämst?

Vilket material leder värme bäst? Värmeledningsförmåga anger hur bra värmeledare ett ämne är….Utförande.

Ämne Värmeledningsförmåga W·m-1·K-1
Silver 427
Koppar 398
Guld 315
Aluminium 204

Varför utvidgar sig saker när man värmer dem?

Då molekylerna i ett fast ämne blir rörligare vid en temperaturhöjning, ökar deras vibrationer i omfattning. Då vibrationerna ökar kommer även avståndet mellan varje molekyls centrum att öka. Denna expansion (ökning av molekylseparationen) uppträder genom hela föremålet medan det blir varmare.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen