Hur kan vi ta hand om avfall?

Hur kan vi ta hand om avfall?

Det ska ske genom förbättrade produktionsmetoder men också förändrade konsumtionsmönster. Det avfall som ändå uppkommer ska i första hand återanvändas om det är möjligt, i andra hand återvinnas. Återvinning kan ske genom att materialet eller energin återvinns eller att näringsämnena går in i ett kretslopp.

Varför är det viktigt att återvinna förpackningar av plast?

För varje kilo plast som återvinns spar vi en liter olja och två kilo koldioxid. I Sverige använder vi 155 000 ton plastförpackningar varje år, ungefär 17 kilo per person. Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner.

Vilka möjligheter innebär hanteringen av världens avfall?

Här listas några av dem:

  • Matavfallet ska minska.
  • Minst 50% av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäringen tas tillvara senast 2020 och minst 40% ska behandlas så att också energin tas tillvara.
  • Återanvändningen av hushållens avfall ska öka.
  • Materialåtervinningen av hushållens avfall ska öka.

På vilka andra sätt skulle vi kunna ta hand om sopor på ett smart vis?

Av plastpåsar och annan mjukplast gör man nya påsar. Detsamma gäller kartonger som blir nya pappersförpackningar. På så vis återanvänder och återvinner vi alla material och sparar på jordens resurser. Och lämnar mindre rester efter oss.

Hur funkar avfallshantering?

Avfallet behandlas genom rötning, anaerob behandling – utan tillgång till syre – eller kompostering, aerob behandling – med tillgång till syre. Deponering är en behandlingsmetod för avfall som inte kan eller ska återvinnas. Deponering innebär att avfallet förvaras på ett långsiktigt säkert sätt.

Vilket land är bäst på återvinning?

Den visar att det finns all anledning för svenskarna att fira, eftersom Sverige tillsammans med Belgien är det land som kan uppvisa högst återvinningsgrad av förpackningar och tidningar i Europa. Vi vet alla att de svenska hushållen är duktiga på att källsortera och lämna olika material till återvinning.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen