Hur kalibrerar man dacktryck Volvo?

Hur kalibrerar man däcktryck Volvo?

Omkalibrering

 1. Stäng av motorn.
 2. Pumpa samtliga däck till önskat tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr).
 3. Starta motorn och låt bilen stå still.
 4. Öppna menysystemet MY CAR och välj menyn Däckövervakning.
 5. Välj Kalibrera däcktryck och tryck OK.

Hur kalibrerar man TPMS?

Stäng av bilen.

 1. Stäng av bilen.
 2. Öppna appen Bilstatus i appvyn.
 3. Tryck på TPMS.
 4. OBS Bilen måste stå stilla för att knappen Spara däcktryck ska vara valbar.
 5. Tryck på OK för att bekräfta att däcktrycket i alla fyra däcken har kontrollerats och justerats.
 6. Kör bilen tills nytt däcktryck har sparats.

Vad kan hända om du kör med felaktigt lufttryck i däcken?

Lufttrycket påverkar även hur länge du kan köra med däcken. För lågt lufttryck ökar däckslitaget och även risken för däckskador. – För lågt lufttryck gör att däckets slitbana blir för varm och därför slits den snabbare. För lågt lufttryck gör däcket mer slappt och avståndet mellan däckets slitbana och fälgen minskar.

Hur justerar man däcktryck?

Justera däcktryck

 1. Ta bort hatten från ventilen på ett däck och tryck sedan ned däcktrycksmätaren kraftigt på ventilen.
 2. Pumpa däcken till korrekt tryck, se dekal på förarsidans dörrstolpe med rekommenderat tryck för fabriksmonterade däck.

Varför lyser Däcktrycks lampa?

varnar föraren när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens däck och indikerar vilket däck det gäller. Lampan lyser gult vid första indikation, stanna och kontrollera däcktrycket snarast. När lampan lyser rött ska man stanna och åtgärda däcktrycket omedelbart.

Hur fungerar däcktrycksövervakning Volvo?

Systemet för däcktrycksövervakning varnar med en kontrollsymbol i förardisplayen när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens däck. Symbolen tänds för att indikera lågt däcktryck. Om det blir något fel i systemet blinkar däcktrycksvarningssymbolen i ungefär en minut och förblir sedan tänd.

Kan man stänga av TPMS?

TPMS-lampan kommer nu att blinka. Lampan kan blinka i upp till 2 minuter sedan lyser den med ett fast sken. När lampan lyser med ett fast sken trycker du på knappen som sitter till vänster om handskfacket. Tryck tre gånger och vänta tills lampan slocknar.

Kan man ta bort TPMS?

Vissa bilar kan du programmera bort tpms på, men många går ej tex suzuki där kommer allting bli låst tillslut om den inte känner av givarna eller känner att trycket är fel.

Vad ska man göra vid lågt däcktryck?

Åtgärd vid varning för lågt däcktryck

 1. Stäng av bilen.
 2. Kontrollera däcktrycket på alla fyra däcken med en däcktrycksmätare.
 3. Pumpa däcken till korrekt tryck, se dekal på förarsidans dörrstolpe med rekommenderat tryck för fabriksmonterade däck.

Hur länge kan man köra med lågt däcktryck?

Däcktrycket ska kontrolleras med kalla däck. Redan efter tre kilometers körning är däcken varma varvid trycket i däcken stiger en aning. Med varma däck ska därför det rekommenderade trycket ökas med 0,3 Bar vid kontroll. Om man tänkt vänta tills däcken blivit kalla igen handlar det om två-tre timmar.

Vad är sant om däcktryck?

Lågt däcktryck ökar inte bara den mängd bränsle som bilen förbrukar, lågt däcktryck sänker även däckens livslängd vilket betyder att nya däck måste införskaffas oftare. Däckrazzia skriver dessutom att 30 procent lägre tryck än vad som rekommenderas halverar däckens livslängd.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen