Hur gick det till nar Indien blev sjalvstandigt?

Hur gick det till när Indien blev självständigt?

Under lord Mountbattens ledning hade förhandlingarna om Indiens självständighet sommaren 1947 gått in i sitt slutskede. I juni 1947 framlades den så kallade Mountbattenplanen om Brittiska Indiens delning i två stater, en övervägande hinduisk och en muslimsk. Planen accepterades slutligen av de politiska huvudpartierna.

I vilken världsdel ligger Indien?

Asien
Indien/Kontinent
Indien (hindi: भारत, Bhārat; officiellt Republiken Indien (hindi: भारत गणराज्य, Bhārat Gaṇarājya) är en förbundsrepublik i södra Asien. Det är det sjunde största landet till ytan, det näst folkrikaste landet och den mest folkrika demokratin, ibland med tillägget världens största demokrati ”med anmärkningar”.

Är Indien ett fattigt land?

Indien har haft en positiv ekonomisk utveckling under de senaste åren och har en växande medelklass. Landet präglas dock fortfarande av stora klyftor och en stor del av landets befolkning lever i fattigdom. Värst är slumområdena i storstäderna och på landsbygden där nära en fjärdedel av alla indier bor.

Hur är naturen i Indien?

Indiens Natur (indisk flora) Från Goa till den sydligaste spetsen växer mangroveträd och tropisk regnskog; palmer, bananväxter, bambu och fikusar. Söderut, men på lite högre höjd, odlar man kryddor så som kardemumma och ingefära. I torrare områden i nordväst förekommer gles lövfällande skog och savann och öken.

Hur tog England över Indien?

Styrelseskicket instiftades 1858, då styret över Brittiska Ostindiska Kompaniet överfördes till kronan genom drottning Victoria (som 1876 proklamerades kejsarinna av Indien), och varade till 1947, då det brittiska kejsardömet delades in i två suveräna dominionstater, Indiska unionen (senare Republiken Indien) och …

Hur blev Indien en koloni?

Sedan Vasco da Gama 1498 funnit sjövägen till Indien började portugiserna upprätta handelsstationer på den indiska västkusten. Andra följde efter och på 1600-talet uppstod hård konkurrens mellan de franska och brittiska ostindiska kompanierna, som fick starkt – vid behov även militärt – stöd från sina regeringar.

I vilken världsdel ligger Indiska halvön?

Halvön/subkontinenten omfattar delar av flera länder i södra Asien, inklusive dem på den kontinentala jordskorpan (Indien, Pakistan, Bangladesh, Nepal och Bhutan), samt en svårdefinierad andel av Burmas yta.

Finns mången i Indien?

Det historiska Indien är ursprungslandet för bland annat hinduism, jainism, buddhism, Ayyavazhi och sikhism. I den moderna republiken Indien är de flesta invånarna hinduer….Antalet trosbekännare.

Religion Personer Procent
Hinduer 827 578 868 80,5%
Muslimer 138 188 240 13,4%
Kristna 24 080 016 2,3%
Sikher 19 215 730 1,9%

Hur lever de fattiga i Indien?

Många lever i djup fattigdom och stor utsatthet. De flesta arbetar inom jordbruket. Medelinkomsten är under 1 USD per dag. Människorna bor i lerhus med halmtak och jordgolv.

Är Indien ett land?

Indien, officiellt Republiken Indien, är en förbundsrepublik i södra Asien. Det är det sjunde största landet till ytan, det näst folkrikaste landet och den mest folkrika demokratin i världen. Indien kallas ofta för ”världens största demokrati”…

Vilket statsskick har Indien?

Parlamentarism
FörbundsrepublikParlamentarisk republikKonstitutionell republik
Indien/Statsskick

Hur ser Indien ut idag?

Indien har Asiens tredje största ekonomi efter Kina och Japan. Landet har en omfattande industri- och tjänstesektor, samtidigt som över halva befolkningen försörjer sig på jordbruk, ofta för eget bruk. Skillnaderna är enorma mellan dem som fått del av Indiens modernisering och dem som inte nåtts av den.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen