Hur fungerar en landmina?

Hur fungerar en landmina?

En mina är en med tändanordning försedd sprängladdning som placeras på land eller i vattnet och som detonerar när en person, ett fordon eller ett fartyg passerar den. En mina kan förses med ett försåt som gör den svårare att röja.

Vem uppfann minan?

Konstruktören var David Bushnell. Redan under sina studier vid Yale började han experimentera med undervattensexplosioner och uppfann den första fungerande minan (då kallad torpedo) som utlöstes med urverk och flintlås.

När uppfanns minor?

1843 utvecklade Samuel Colt, revolverns uppfinnare, en kontrollerbar mina, som kunde detoneras med elektrisk avfyrning från land. Kontaktminan föddes under Krimkriget, där ryssarna kombinerade mineringar med kontaktminor och kontrollerbara minor.

Hur röjer man minor?

Hur röjs minor? Det finns olika metoder för att röja minor och andra explosiva lämningar. Metoden anpassas efter olika faktorer så som terrängen och miljön i området som ska röjas, vilken slags vegetation som finns, och hur kontaminerad marken uppskattas vara.

Hur många dör av minor varje år?

Minor skadar och dödar tusentals barn varje år. Landminor och bomber dödar eller lemlästar omkring 22,000 personer varje år, varav hälften är barn. Det innebär 60 personer varje dag. Barn är särskilt utsatta för minor.

Vad är Sjömina?

Sjöminor är stationära vapen, och verkar genom de stötvågs- och tryckeffekter som sprängämnet ger när det detonerar. Själva minan utgörs av en vattentät behållare med spräng-laddning och tändanordning, tänkt att orsaka skada på fientliga vattenfarkoster.

Hur fungerar en minsvepare?

Minsvepare är ett fartyg som bogserar anordningar för att oskadliggöra minor. Klassiska minor som är förankrade och flyter strax under vattenytan röjes genom att minsvepare drar en vajer efter sig som skär av minornas ankarlinor. Minsvepare är en underkategori till minröjningsfartyg.

Var tillverkas minor?

Bofors är i dag den enda tillverkaren av minor i Sverige.

Varför används minor?

Varför används minor? Minor är billiga att producera, lätta att transportera och enkla att handskas med. Landminor är också ett billigt vapen att köpa, vilket gör att även fattiga länder har råd med minor. Landminor var traditionellt tänkt att åstadkomma lidanden och besvär för den stridande fienden.

Hur många minor finns det i Östersjön?

Men eftersom många minor sjönk, sänktes och ”väntades ut” bedöms cirka 40 000 minor finnas kvar på Östersjöns botten i områdena där de fälldes. De vanligaste kvarvarande minorna är så kallade förankrade minor.

Har minsvepare ombord?

Idag ligger minsveparen Bremön vid Marinmuseums kaj, öppen för besökare som vill veta mer om hennes fascinerande historia. OBS! Bremön är stängd på grund av underhållsarbete under sommaren 2021. Det kommer därför inte vara möjligt att gå ombord på fartyget.

Finns det landminor i Sverige?

Merparten av de minor som tillverkats i Sverige har sålts till det svenska försvaret som har stora mängder antipersonella minor i lager. Bofors är i dag den enda tillverkaren av minor i Sverige.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen