Hur forandrade amerikanska revolutionen samhallet?

Hur förändrade amerikanska revolutionen samhället?

om inte de blivit självständiga, det är tack vare den amerikanska revolutionen som de lyckades bli ett fritt land där alla ville komma, även idag är det så. Amerika blev en av de demokratiska länderna och även idag har de en Kongress (parlament) där en vald President får en plats att styra över landet.

Hur påverkade upplysningen det amerikanska frihetskriget och franska revolutionen?

Upplysningsfilosoferna gjorde så att kyrkans inflytande och makt blev allt mindre. Många av upplysningsmännen har påverkat samhället idag, och gjort det så vi har det mycket bra. Upplysningstankarna och idéerna följde med till den amerikanska och franska revolutionen.

Hur var den amerikanska revolutionen en inspiration för den franska revolutionen?

Den amerikanska revolutionen gav även upphov till Franska revolutionen, då amerikanernas seger bevisade att folket kunde slå sig fria och klara sig utan att vara styrda av kung, adel eller kyrka. Båda revolutionerna hade samma mål: att skapa ett demokratiskt samhälle där alla människor var lika värda.

Vilka var konsekvenserna av den amerikanska revolutionen?

Den uppenbara följden av den amerikanska revolutionen var förstås att staten USA skapades. USA var en republik med begränsad rösträtt. Stora grupper, såsom kvinnor och enkelt folk, var utestängda från rösträtten. Och svarta och indianer ansågs inte ens ha del i de mänskliga rättigheter som konstitutionen utlovade.

Hur har revolutionerna påverkat nutiden?

Den industriella revolutionen påverkade alla delar av samhället. Främst märktes det av på landsbygden där många gick ifrån att ha arbetat med jordbruk till att börja arbeta i fabriker istället. Det i sin tur ledde också till att fler och fler flyttade in till städerna från landsbygden också.

Hur påverkade upplysningen det amerikanska frihetskriget och franska revolutionen Quizlet?

Det var under 1700 talet och det ägde rum i Frankrike och England. Naturvetenskapens utveckling var en av de viktigaste faktorerna till den stora idéströmning som vi kallar för upplysningen. Naturvetenskapen gjorde enorma framsteg under 1700-talen. Utvecklingen ledde till att människans världsbild förändrades.

På vilket sätt var den amerikanska revolutionen påverkad av upplysningen?

Den amerikanska kampen för självständighet var inspirerad av upplysningens liberala idéer om alla människors lika värde såväl som tankarna på frihet, maktfördelning och folkligt medbestämmande. Men det var framförallt ekonomiska faktorer som utlöste revolutionen.

Vad var den amerikanska revolutionen på vad sätt var den påverkad av upplysningen?

Den amerikanska revolutionen var påverkad av upplysningen. Den amerikanska kampen för självständighet var inspirerad av upplysningens liberala idéer om alla människors lika värde såväl som tankarna på frihet, maktfördelning och folkligt medbestämmande. Men framförallt ekonomiska faktorer som utlöste revolutionen.

Hur var det innan amerikanska revolutionen?

År 1776 hade de amerikanska kolonisterna fått nog av Storbritannien och förklarade sig självständiga. I självständighetsförklaringen offentliggjordes att man inte längre godkände Storbritannien som förmyndare. De 13 före detta brittiska kolonierna i Amerika skulle istället hädanefter vara fria amerikanska stater.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen