Hur faststalls ett dodsfall?

Hur fastställs ett dödsfall?

Enligt svensk lag är en person död när hjärnan oåterkalleligen upphört att fungera (1987:269). Att fastställa när döden har inträtt är en läkaruppgift och kan göras med hjälp av indirekta eller direkta kriterier. Genom indirekta kriterier observerar man den döde och konstaterar att hjärtverksamhet och andning upphört.

Var sker obduktioner?

Själva obduktionen utförs på en obduktionsavdelning på ett sjukhus. En klinisk obduktion fungerar bland annat som en kvalitetskontroll av sjukvården, eftersom den kan ge svar på frågor om behandling och vård av den avlidna.

Hur lång tid tar det att fastställa dödsorsak?

Den rättsmedicinska undersökningen brukar utföras inom några dagar och i de allra flesta fall kan rättsläkaren ge ett preliminärt besked om dödsorsaken inom en vecka. Därefter kan de anhöriga få tillstånd att begrava den avlidne.

Är obduktionsprotokoll offentliga?

Sekretessen omfattar uppgifter om hälsotillstånd och personliga förhållanden. Känsliga uppgifter som rör en avliden person får varken lämnas ut till privatpersoner eller till andra myndigheter. Utgångspunkten är därför att en obduktionsrapport inte kan lämnas ut.

Vilken yrkeskategori får fastställa ett dödsfall?

2 § En människas död skall fastställas med hjälp av indirekta eller direkta kriterier. Fastställandet skall göras av legitimerade läkare eller de som har ett särskilt förordnande att utöva läkaryrket enligt 3 kap. 4 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Kan anhöriga kräva obduktion?

Rättsmedicinska undersökningar ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvarsområde men hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att lämna ut de uppgifter som behövs. En rättsmedicinsk obduktion får utföras även mot den avlidnes eller närståendes vilja.

Vilka obduceras?

Läkaren som konstaterar dödsfallet avgör om det finns skäl för en rättsmedicinsk obduktion. Det kan till exempel handla om ett helt oväntat dödsfall, olyckor, mord, självmord eller felbehandling inom vården. Först gör läkaren en polisanmälan och sedan begär polisen en rättsmedicinsk obduktion.

Hur snabbt görs obduktion?

Så går en rättsmedicinsk obduktion till Det är också dem du ska prata med om du vill se din anhöriga innan obduktionen. Kroppen obduceras så fort som möjligt – oftast inom några dagar. Obduktionen innefattar bland annat en noggrann undersökning av kroppens yttre och inre samt en kemisk analys av kroppsvätskor.

När får en sjuksköterska fastställa dödsfall?

Det är en läkare som ska fastställa ett dödsfall genom en klinisk undersökning. En sjuksköterska kan göra den kliniska undersökningen om dödsfallet är förväntat på grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd eller om kroppen uppvisar uppenbara tecken på död.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen