Hur fardas alen?

Hur färdas ålen?

Fakta: Fiskar som vandrar Men även många andra kustlevande fiskar vandrar upp i sötvatten för att leka. Ålen är ett exempel på motsatsen. Den lever i sötvatten, men vandrar ut till havet när den ska föröka sig.

Var kommer ålen ifrån?

Den har en helt unik livscykel – förut trodde man faktiskt att ålens olika levnadsstadier var flera olika arter. Vi börjar långt borta från Sverige, ungefär 700 mil bort, ute i Sargassohavet. Här kläcks ålarna hundratals meter ner i djupet, och larverna börjar strax sin färd österut med hjälp av Golfströmmen.

Kan ålar gå på land?

Efter några år som larver börjar ålarna simma mot kuster och floder i Europa. När de simmar upp för vattendragen kan de passera nästan lodräta hinder och till och med ta sig över land.

Hur föds en ål?

Alla europeiska ålar föds i Sargassohavet. De vuxna europeiska ålarna återvänder till Sargassohavet för att leka. Så kallas det när fiskar förökar sig. När ål-larverna kläckts driver de under flera år med havsströmmarna till Euro- pas kuster.

Var finns ålen?

Utbredning. Ålen finns, eller rättare sagt fanns förr, i hela landet med undantag för fjällregionen och vissa vatten på sydsvenska höglandet. Den finns även längs våra kuster, inklusive runt och på Öland samt Gotland. Förekomsten av vandringshinder har avsevärt minskat ålens utbredning.

Varför vandrar ålen?

Generellt tycks ålarna vandra mot de havsströmmar som för Golfströmmens varma vatten mot Europa. Några ålar som startar vandringen tidigt på hösten kan hinna fram till leken sent nästa vår, men de flesta behöver längre tid och kommer att leka mer än ett år senare.

Är ålen asätare?

Ålen är en nattaktiv allätare.

Vart kommer ålar ifrån?

Finns ål på västkusten?

Fångsterna på västkusten har hållit sig konstanta runt 200 ton per år under hela 1900-talet, ända fram till regleringen av ålfisket 2007. Idag är allt fiske på västkusten stoppat. Även i insjöar har ålfångsterna minskat kraftigt.

Kan man ål?

Eftersom ålen är akut hotad är det bara tillåtet att fiska den i vissa vatten där det anses vara osannolikt att den ska lyckas vandra ut från. Rökt ål har ansetts som delikatess. Efterfrågan på glasål är också stor på många håll i Europa.

Hur stor blir en ål?

Honan blir avsevärt större än hanen. Ålen kan bli ungefär 130 cm lång och väga runt 4 kilo. En ål kan bli mycket gammal. Det finns uppgifter på ålar som blivit uppemot 150 år gamla.

Hur gör ålar barn?

Ålar har liksom de flesta andra benfiskar yttre befruktning. Under leken släpper hannarna ut mjölke i vattnet och honorna ägg. Befruktningen och det befruktade äggets fortsatta utveckling äger rum i vattnet. Så småningom kläcks en larv från ägget.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen