Hur djup ar Vallgraven i Goteborg?

Hur djup är Vallgraven i Göteborg?

Området har en svagt lutande markyta från nivån cirka +13,3 i de norra delarna till +12,5 mot vallgraven. Torget består av ett 70-tal asfaltsbeklädda parkeringsplatser. Nivån på Vallgravens bott en varierar mellan ca +7,5 till +9,0 vilket vid medelvattenstånd motsvarar ca 1-2,5 meter djup.

Vad heter ån i Göteborg?

Namnet Fattighusån fick den i folkmun eftersom en fastighet utefter ån nyttjades som fattighus från 1726, och 1767 öppnade Willinska fattigfriskolan på Stampgatan. Kanalen uppmättes år 1900 till en längd av 640 meter.

När byggdes Vallgraven Göteborg?

Inom Vallgraven utgör det ursprungliga Göteborg. Staden anlades på 1620-talet med vallar, vallgrav och pålverk som skydd mot hotande fiendemakter och stadsplanen var inspirerad av de holländska stadsbyggnadsidéerna med tre kanaler som delade in området i fem kvarter.

Vad heter kanalen i Göteborg?

Stora Hamnkanalen går igenom Göteborgs historiska stadskärna från älven och Stora Bommen i väster till Brunnsparken i öster och delar in stadskärnan i en nordlig och en sydlig del. Kanalen har inte en helt rak sträckning utan bildar en vinkel en bit in, vid Kämpebron.

När grundades Göteborgs stad?

1621
Göteborg/Grundades

När byggdes kanalerna i Göteborg?

Göteborg anlades år 1621 på ett låglänt område vid Göta älvs södra strand. Man planerade att anlägga ett antal kanaler enligt nederländsk förebild, för att dränera men även för att staden skulle fungera som hamn.

Vilket år invigde slussarna som vi använder idag i Göteborg?

Det tog återigen sex år att färdigställa en slussled och 1844 kunde kung Oscar I:s båt, Esplendior som första båt, ta sig genom denna. Dessa båda slussleder användes gemensamt fram till 1916 då den slussled som än idag används, invigdes.

Hur rinner Mölndalsån?

Ån passerar genom hela Härryda kommun från öster till väster och rinner genom sjöarna Landvettersjön (Gröen) och Rådasjön samt tätorterna Hindås, Härryda, Landvetter och Mölnlycke. I Mölndals kommun rinner ån från Rådasjön till Stensjön. Denna korta, breda sträcka kallas Ståloppet.

När byggdes Göteborg?

Vilket vatten rinner genom Göteborg?

Flera sjösystem ligger i mer höglänta områden som Delsjöområdet och Vättlefjäll. Göta älv, Sveriges största vattendrag, förser oss göteborgare med dricksvatten. Vattendrag som Kvillebäcken, Säveån, Lärjeån, Mölndalsån och Krogabäcken har hela eller delar av sina avrinningsområden i Göteborg.

Vad heter kanalen i Trollhättan?

Trollhätte Kanal är 82 km lång. 10 km är grävd och sprängd kanal, resten är naturlig farled i Göta älv. På sträckan passerar du 12 broar varav 3 fasta. Nivåskillnaden på totalt 44 meter klaras av sex slussar, en vid Lilla Edet, fyra slussar vid Trollhättan och en vid Brinkebergskulle.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen