Hur brett ar Stilla havet?

Hur brett är Stilla havet?

I syd-nordlig riktning sträcker sig havet cirka 15 000 kilometer, från Antarktiska oceanen till Berings sund, varefter Norra ishavet tar sin början. I öst-västlig riktning sträcker sig havet som mest 20 000 kilometer – halvvägs runt jorden – mellan Indonesien och Colombia.

Hur är klimatet i Stilla havet?

PDO är återkommande förändringar av Stilla havets klimat. PDO kännetecknas av antingen varmt eller kallt ytvatten norr om 20:e breddgraden. Under en varm period (“positiv”) blir västra Stilla havet kallt och östra blir varmt.

Hur många procent av Atlanten är salt?

Atlantens salthalt är i medeltal 35,4 promille mot 34,8 promille för världshaven totalt. Det beror främst på att Atlanten förlorar sötvatten genom avdunstning. Den ostliga passadvinden över den centralamerikanska landbryggan, där den regnar ned i Stilla havet i stället för att återföras till Atlanten.

Hur stora är haven?

Oceaner och hav täcker över 70% av jordens yta, så det är med all rätt som jorden kallas för ”den blå planeten”. Om man liknar jorden vid ett äpple så ryms havens största djup och grundaste områden i äpplets skal. Ändå kan haven vara över en mil djupa.

Är isfria hav?

Mycket av USAs fisk- och skaldjursmat kommer från Berings hav. Här sker ett av världens största fiske. Det beror på att istäcket skapar en grogrund för alger som blir mat åt djurplankton som i sin tur är en viktig basfödokälla för fiskar, fåglar och valar. Sedan två år tillbaka har Berings hav varit isfritt.

Hur djupt är det på Atlanten?

8 486 m
Atlanten/Största djup

Hur djupt är det mitt i Atlanten?

Djupen som ska besökas är Molloydjupet i Norra ishavet (5669 meter djup), Puerto Rico-graven i Atlanten (8648 meter djup), South Sandwich-graven i Södra ishavet (8428 meter djup), Java-graven i Indiska oceanen (7725 meter djup), Marianergraven i Stilla havet som med sina 10898 meter är världens djupaste plats.

Vad gör Golfströmmen för Sverige?

Golfströmmen är den mest kända havsströmmen i vår del av världen. Näst efter solen är Golfströmmen Europas viktigaste värmekälla. Det är den vi har att tacka för att temperaturen vid Lofoten kan avvika från det normala på samma breddgrader med upp till 20 grader.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen