Hur blir det en lag?

Hur blir det en lag?

De flesta nya lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. 2. Riksdagsledamöter kan också lämna förslag som kallas motioner. Motionerna är ofta motförslag till regeringens propositioner.

Vad är teknisk upptagning?

Med tekniska upptagningar avses i denna grundlag upptagningar som innehåller text, bild eller ljud och som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Lag (2010:1349).

Var finns alla lagar?

I Regeringskansliets rättsdatabaser finns alla nya eller ändrade lagar tillgängliga i fulltext med införda ändringar. I SFS finns förutom lagar också regeringens förordningar, det vill säga de regler som regeringen enligt grundlagen själv får besluta om. Förordningar reglerar till exempel myndigheternas verksamhet.

Vad krävs för att ändra en lag?

Det är oftast regeringen som lämnar förslag till nya lagar. Ett lagförslag kan också komma bland annat från en eller flera riksdagsledamöter. Det är bara riksdagen som får besluta om lagar. Har en lag beslutats kan den inte stoppas eller ändras på något annat sätt än genom att riksdagen beslutar om en ny lag.

Hur lång tid tar det att stifta en lag?

Det finns ingen fastställd tid för hur lång tid det ska ta men processen fram till ett bifallet lagförslag är lång. Ofta börjar det med att regeringen ser ett behov av ny lagstiftning och tillsätter en utredning med uppgift att grundligt utreda behovet av ny lag och vad den skulle få för effekter.

Vad innebär tryckfrihetsförordningens och Yttrandefrihetsgrundlagens förbud mot censur?

Censur innebär motsatsen till yttrandefrihet och tryckfrihet. Om det råder censur, som till exempel i en diktatur, får man INTE uttrycka sig fritt inom de områden som är censurerade. För att det ska kunna råda yttrandefrihet måste det även råda tryckfrihet, alltså att man även i skrift får uttrycka sig fritt.

Vilka begränsningar finns det i yttrandefriheten?

Inskränkningar som finns i de flesta länders yttrandefrihet gäller brott mot upphovsrättslagar, uppvigling, förtal, olaga hot, spioneri, olaga våldsskildring med mera.

Var finns alla lagar och förordningar samlade?

Svensk författningssamling är alla lagar och förordningar tillsammans. I många år trycktes Svensk författningssamling på papper och gavs ut som böcker. Från och med april 2018 började regeringen publicera lagarna och förordningarna här på webben i stället. Nu är Svensk författningssamling alltså en webbplats.

Var finns alla Sveriges lagar?

Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och förarbeten till lagstiftningen. Läs mer om hur tjänsten funkar, samt vad som är nytt i tjänsten.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen