Hur blir barn till alkoholister?

Hur blir barn till alkoholister?

Många barn växer upp i en familj där det förekommer våld eller där en förälder missbrukar, lider av psykisk ohälsa eller en allvarlig sjukdom, eller plötsligt avlider. Ofta förekommer flera av svårigheterna samtidigt, hos den ena eller båda föräldrarna.

Varför ljuger en alkoholist?

Detta är vår ångest. Förr eller senare får alkoholistens beteende omgivningen att ilskna till. Vi inser att alkoholisten flyr sitt ansvar, ljuger och utnyttjar oss. Vi grips av känslan att alkoholisten inte längre älskar oss.

När en förälder missbrukar?

Barn som växer upp med missbruk i familjen kan behöva stöd och skydd från socialtjänsten. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret, men barn och unga som far illa är också ett gemensamt samhällsansvar. För att socialtjänsten ska kunna ta sitt ansvar finns en anmälnings- och uppgiftsskyldighet för många yrkesgrupper.

Hur påverkas barn av föräldrar med psykisk ohälsa?

Det finns ett starkt samband mellan psykisk sjukdom hos föräldern och psykisk ohälsa hos barnet. Barnen tycks även ha en förhöjd risk att utveckla psykisk och fysisk ohälsa som unga vuxna. En förälder som är psykiskt sjuk kan till stor del fungera bra i vardagen.

Hur det är att leva med en alkoholist?

Att vara tillsammans med en alkoholist gör dig lätt till medberoende. Du kan bli fast i ett nät av lögner och leva i ett självbedrägeri. – Du är väldigt inriktad på att själv kunna hjälpa din partner alkoholisten, och ser inte att du själv behöver hjälp. Som anhörig går du också in i en otrolig förnekelse.

Hur när man fram till en alkoholist?

Självstigmatisering innebär att den drabbade tar till sig och accepterar omgivningens fördomar, något som kan leda till att man inte söker hjälp för sina problem på grund av skamkänslor. Men det ger framför allt även en negativ självbild. Ge kärlek i stället för att vara dömande.

Vad kan man göra som anhörig till en missbrukare?

Anhöriga till missbrukare kan i de flesta kommuner även ta kontakt och få stöd av så kallade anhöriggrupper. Som vän kan man visa att man inte accepterar droger, men också att man finns där som stöd och sällskap. Man kan alltid hitta på saker tillsammans och då kräva att det är drogfritt.

Hur många föräldrar är missbrukare?

Rapporten visar att: Det är vart femte barn. 15 procent av alla barn i Sverige, alltså 320 000, har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholproblem.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen