Hur bildas Vastvindar?

Hur bildas Västvindar?

när luft värms upp i tropikerna (jordens varmaste område) blir den lättare och stiger. När denna luft rör sig från vändkretsarna (30°) mot lågtrycken vid polerna påverkas den av att jorden snurrar. Då blir vindarna inte sydliga utan åker mer åt väst. Det är därför de kallas västvindar!

Har vi i allmänhet lågt eller högt lufttryck vid ekvatorn?

Vid ekvatorn råder ett permanent (oföränderligt) lågtryck eftersom jorden blir kraftigt uppvärmd av solen.

Hur uppkommer Monsunvindarna på jorden?

Monsunvindarna är mest kända i södra asien. De blåser åt ett håll på sommaren och ett annat håll på vintern. När solen värmer de inre delarna av landet bildas ett lågtryck vid ekvarorn. Lågtrycket gör att fuktiga vindar blåser in mot centrala asien och det kan ge enorma mängder regn.

Hur blåser alltid passadvindarna?

Det beror på att det råder lågtryck vid ekvatorn. Vid ekvatorn strålar solen rakt in och värmer luften som stiger, vilket skapar ett lägre lufttryck. För att kompensera den försvunna luften sugs ny luft in från högtrycken norr och söder om ekvatorn. Norr om ekvatorn blåser det alltså söderut – en nordostpassad.

Hur skapas passadvindar?

Passadvindar är en typ av vind som förekommer i tropikerna kring ekvatorn. Den inströmning som ständigt sker mot ekvatorn ger en konstant vind. På norra halvklotet avlänkas den mot höger och på södra halvklotet till vänster p.g.a. corioliskraften. Resultatet blir en nordostpassad och en sydostpassad.

Hur blir det Sjöbris?

Sjöbris är för båtfolk och kustbor ett välkänt fenomen, som uppträder längs kusten och vid stora sjöar. Den uppkommer soliga sommardagar när land värms upp mer än hav. Uppvärmd luft är lättare än kall luft och stiger. Då sugs den svalare luften över havet in över land – en bris från sjön.

Vad är det som skapar vind blåst i naturen?

Skillnader i lufttryck får luften att röra sig från områden med högtryck till områden med lågtryck. Om du står med vinden i ryggen så har du lågtryck till vänster och högtryck till höger. Ju större tryckskillnad desto kraftigare vind. Vind uppstår oftast av tryckskillnader i atmosfären.

Varför blir det monsunregn?

Monsunregn är årstidsbundna regn i södra och sydöstra Asien. De är kraftigast på sommaren då uppvärmningen av den asiatiska kontinenten ger ett sug av luft in mot land från omgivande hav. När den fuktiga luften kommer in över land bildas kraftiga moln och välkomna regn.

Vart finns monsun?

Monsun (etym. fr. Monsunen är dock klart mest kraft- och betydelsefull just i tropiska områden i Sydasien och Östasien men förekommer även i till exempel sydvästra Nordamerika och i norra Australien. I dessa områden bestäms dessutom årstiderna av monsunen.

Hur blir det vind och börjar blåsa?

Vad kallas de vindar som uppstår när det är kallt och börjar blåsa?

Det är sjöbris. Då vind blåser in från havet mot land blir det ”tomt” på luft över havet. På det sättet bildas en cirkel där luft som värmts upp över land stiger uppåt i skyn och dras ut över havet där den kyls ner och sjunker till havsytan för att sedan blåsa längs vattenytan in mot land igen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen