Hur bildas atoller?

Hur bildas atoller?

En atoll är en ö som är formad som en ring eller en hästsko, och som omger en lagun, ett grunt och lugnt vatten. En atoll kan också vara en ring av olika öar, som ligger tätt. Atollen har en gång i tiden bildats av en vulkan, som långsamt sjunkit.

Hur mycket korallrev har dött?

De senaste 30 åren har ungefär 50 procent av världens korallrev dött och inom de närmaste årtiondena ser många fler korallrev ut att försvinna, bland annat på grund av klimatförändringar. År 2030 beräknas 98 procent av världens korallrev årligen utsättas för förhållanden som kan leda till korallblekning och utdöende.

Vart finns atoller?

En atoll (malajiska: atolu, ’korallö’, ’korallrev’) är en ringformig ö (eller flera öar i ring) av korall som omger en lagun. Atoller förekommer främst i tropiska hav.

Vad är en lagun?

En lagun (av italienska och spanska laguna, av latinets ”lämna, fördjupning”) är geologiskt en genom smala landremsor från havet avstängd och vanligen grund del av havet.

Vad gör korallrev?

Trots att koraller till ytan upptar mindre än en procent av havsmiljön bor en fjärdedel av allt marint liv på eller runt koraller. För många arter är koraller en livsnödvändig plats för att hitta föda eller skydd undan rovdjur. Korallreven är också mycket viktiga för kustbefolkningen, särskilt i låginkomstländer.

Hur fungerar korallreven?

Koralldjur (Anthozoa) är nässeldjur med cirka 6500 arter i världens alla hav. De innehåller nässelceller, som används för att fånga in byten samt för skydd. Korallreven lever i symbios med speciella alger, zooxantheller (zooxanthellae) som ger korallerna näring. Utan dem skulle korallreven inte överleva.

Är Atollöar?

Är koraller producenter?

Övriga organismer som lever på korallrev är bland annat alger och dinoflagellater. Alger är speciellt viktiga eftersom de, tillsammans med koraller, utgör födobasen på korallrev. Man säger att alger är primärproducenter eftersom deras tillväxt innebär föda åt en mängd herbivorer (växtätare) som lever på korallrev.

Vad händer om korallreven dör ut?

Att de tropiska korallreven bleks innebär att de små algerna, som lever i symbios med koralldjuren, försvinner och de vackra färgsprakande bottnarna vitnar. Normalt sett hinner korallreven återhämta sig mellan blekningarna, men händer det för ofta blir det svårt och reven riskerar att dö ut.

Vad händer om alla korallreven dör?

Dessa platser har sedan jämförts med de områden där korallreven är som mest utsatta för stress av allt varmare och surare havsvatten. Konsekvenserna av döda rev kan bli proteinbrist, förlorade arbetstillfällen och ekonomisk katastrof.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen