Hur ar det att leva som en hindu?

Hur är det att leva som en hindu?

offra och be till hinduernas gudar, delta i religiösa högtider och vara hjälpsam och solidarisk mot andra inom samma familj och kast. De flesta hinduer anser dessutom att man inte ska äta kött, skada något annat levande, dricka alkohol, stjäla eller ljuga.

Hur ser vardagen ut för en hindu?

Det finns regler för nästan allt som hindun gör under dagen, från reningsbadet på morgonen till kvällens måltid och bönestund. Det gäller för hindun att känna till hur man på rätt sätt handskas med ljus, rökelse, blommor, frukter, ljud och gester. En hindu söker renhet till kropp och själ.

Vem bestämmer vilken Gud man ska tro på hinduismen?

Inom hinduismen finns oräkneliga gudar. Många hinduer ber till den guden eller de gudarna som passar bäst för vardagens ändamål. De flesta tillber därför många gudar. En grundtanke inom hinduismen är att det egentligen bara finns en gudomlig kraft – Brahman – som kan liknas vid en världssjäl som finns i allt.

Vad är Brahmanatt?

Enligt hinduiskt tänkande är världens utveckling cyklisk – världen uppstår, utvecklas och går under i ständigt återkommande perioder. Tiden mellan världsallten, den långa ”natt” då världen är upplöst, kallas Brahmanatt. Ett enda världsallt existerar under en för människan ofattbart lång tidrymd.

Vad är målet för en hindu?

Brahman är ett centralt begrepp inom hinduismen och indisk filosofi. Inom hinduismen är det varje hindus mål att nå ”moksha” – att lösgöra sig från världskretsloppet och bryta den ständigt pågående cykeln av födelse, död och återfödelse – och istället uppgå i brahman.

Hur är en hindu?

En hindu är en person som är anhängare till hinduismen. Ofta säger hinduer själva att man är hindu om ”man är född i ett kast, tror på själavandring och följer de heliga skrifterna”. Samtidigt menar hinduismen att ”Allt är Gud”. Människans innersta längtan är att bli ett med Gud, världssjälen.

Hur påverkas Indien av hinduismen?

Alla religioner påverkar samhället på olika sätt och hinduismen har påverkat det indiska samhället. Där är nämligen människor indelade i olika grupper, så kallade kaster. Kasterna har olika uppgifter, olika rang och olika grad av renhet. De som står lågt behöver inte alls tänka lika mycket på sin religiösa renhet.

Vad avgör i vilket kast du föds in i enligt hinduismen?

Karma och återfödelse Det som avgör i vilken kast man hamnar i vid födelsen beror på karma säger hinduerna. Karma är resultatet av våra gärningar och tankar under ett liv. Utför man goda handlingar i livet får man en bättre karma och då kan man återfödas till en högre kast.

Vad kallas den hinduiska gudstjänsten?

Den hinduistiska gudstjänsten kallas ”Puja”. Puja utförs vanligtvis i hemmet av husfadern eller i tempel av präster.

Vad menas med hinduism?

Hinduism eller Sanatana dharma (Den eviga världsordningen) är samlingsnamnet för en rad indiska sedvänjor, religiösa föreställningar och filosofiska begrepp. Hinduismen är den dominerande religionen i Indien med omkring 1,1 miljard anhängare och är en av världens äldsta religioner.

Vad är det slutgiltiga målet för en hindu?

I dhyana uppgår då vissheten om de fyra heliga sanningarna om lidandet, lidandets uppkomst (av törsten, livsåtrån), lidandets upphävande medelst törstens upphävande och den åttadelade vägen. Slutmålet är den fullkomliga sinnesron här i livet redan (nirvana) eller slutligen i döden (parinirvana).

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen