Har stallning som varaktigt bosatt i Sverige?

Har ställning som varaktigt bosatt i Sverige?

För att få ställning som varaktigt bosatt ska du ha bott i ett EU-land i minst fem år med uppehållstillstånd. Du ska också kunna försörja dig. För att få ställningen ska du ansöka om ett särskilt EU-uppehållstillstånd. Vänd dig till det aktuella landets migrationsmyndighet för information om hur du ansöker.

Vad krävs för uppehållstillstånd?

Den som söker asyl lämnar sin ansökan till gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter. Uppehållstillstånd beviljas till den som bedöms vara flykting enligt FN-konventionen eller alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler.

När flyttade jag till Sverige?

Det är Skatteverket som beslutar om du uppfyller förutsättningarna för att bli folkbokförd. För att bli folkbokförd krävs att du har för avsikt att vistas i Sverige i minst ett år och att du också har rätt att vistas här i minst ett år.

Vad innebär varaktigt bosatt?

Ställning som varaktigt bosatt innebär att du har vissa rättigheter som en EU-medborgare har och att du har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett annat EU-land.

Vad är VABO?

Vi får just nu allt fler frågor om vad som gäller för personer som har fått ställning som varaktigt bosatta. Om du har vistats i Sverige med tillstånd i fem år kan du ansöka om ställning som varaktigt bosatt. …

Varför flyttade du till Sverige?

Det är platser varifrån de unga flyttar för att framtiden där inte ter sig tillräckligt ljus – för att fördelarna med att stanna kvar, trots barndomsminnen från uppväxten, familj som bor kvar och anknytning till platsen, inte väger över nackdelarna. Människor ställer vissa krav på tillvaron.

Vad krävs för att flytta någon till Sverige?

Försörjningskrav. Den person som du ska bo med i Sverige måste kunna försörja er båda. Han eller hon ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen