Har Golfstrommen forsvagats?

Har Golfströmmen försvagats?

Den norra delen av Golfströmmen håller på att försvagas och den globala uppvärmningen är orsaken. I ett kommande nummer av tidningen Nature Geoscience bekräftar ytterligare en grupp forskare att det hittills rör sig om 10-20 procents avmattning. Golfströmsystemet är svagare än det varit på 1600 år.

Hur påverkar Golfströmmen vårt klimat?

Utan Golfströmmen skulle temperaturen enligt sjunka med 5–10 grader i Norden. Det skulle innebära temperaturer ner till -50 grader i delar av Sverige men också fler vinterstormar och torrare somrar.

Hur sprids värmen från Golfströmmen till Sverige?

När en så stor mängd varmt vatten driver fram i kallt vatten i Atlanten bildas något vi kallar för ”atlantklimat”. Det varma vattnet värmer luften ovanför Golfströmmen. ha nästan 5 grader kallare temperatur om det inte vore för Golfströmmen och Sverige skulle bara ha någon grad kallare än Storbritannien.

Vad styr Golfströmmen?

Oceanernas havsströmmar drivs av olikheter i salthalt och temperatur. Kallt, salt vatten sjunker, det varmare vattnet ligger uppe vid ytan. Golfströmmen startar med att uppvärmt vatten från Mexikanska golfen med hjälp av vinden flyter norrut, längs Nordamerikas östkust, genom Atlanten och vidare norrut.

Vad gör Golfströmmen för klimatet i Norden?

Golfströmmen har avgörande betydelse för det varma klimatet längs med hela den nordamerikanska östkusten och i Västeuropa. I januari är till exempel temperaturskillnaden mellan norska kusten och det kanadensiska inlandet som ligger på samma breddgrad i genomsnitt 30 °C.

Vilka effekter har Golfströmmen på klimatet i Västeuropa?

Det varma vattnet som strömmar tvärs över Atlanten för med sig mycket värme och energi till Europa. Utan Golfströmmen skulle klimatet i Europa vara betydligt kallare. Golfströmmens styrka varierar naturligt från år till år, men klimatmodeller visar på att den kommer sakta ner och föra med sig mindre vatten i framtiden.

Hur fort går Golfströmmen?

Detta gör Golfströmmen mäktigare än alla floder som mynnar ut i Atlanten tillsammans, som har ett sammanlagt flöde på 0,6 sverdrup, men är fortfarande mindre än Antarktiska cirkumpolarströmmen. Hastigheten når sitt maximum, 2 meter per sekund (7,2 kilometer i timmen), vid havsytan.

Hur blir det havsströmmar?

Djupa havsströmmar drivs huvudsakligen av skillnader i densitet, som beror på förändringar av vattnets salinitet och temperatur. När vattnets densitet ökar som en följd av avkylning och tillförsel av smältvatten på högre latituder sjunker det mot botten.

Vad händer om Golfströmmen kollapsar?

– Om Golfströmmen stannar, då skulle årsmedeltemperaturen sjunka med runt åtta grader. Det skulle nästan bli obeboeligt i Sverige, säger han. – Golfströmmen är avgörande för att vi ska kunna bo och utvecklas på högre breddgrader som i Sverige. Det finns en hollywoodfilm som heter The Day after Tomorrow.

Vad händer om Golfströmmen tappar fart?

Förändringar i golfströmmen kan orsaka de atmosfäriska blockeringar som stoppat regnen från Atlanten. Och orsaken till det skulle kunna vara förändringar i Golfströmmen. Även mindre förskjutningar kan påverka regionala klimat och ge oss annorlunda väder.

Hur påverkar golfströmmen Nordeuropa?

Europa. Den Nordatlantiska driften är orsaken till att medeltemperaturen i de västra delarna av Irland, Storbritannien och Frankrike ligger flera grader över andra delar av samma länder. Vid Cornwall och på Scillyöarna gör strömmens inverkan att till exempel palmträd kan växa där trots de nordliga vindarna.

Vad händer om golfströmmen tappar fart?

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen