Har argumenterat?

Har argumenterat?

Argumentera kan man göra muntligt, som i en diskussion eller debatt. Sedan presenterar man sina anledningar till att man har sin åsikt, sina argument. De bör vara minst 3 stycken, och utveckla dem. Men du behöver också veta vad en motståndare skulle kunna ha för invändningar, motarugument.

Vad ska man tänka på när man argumenterar?

Argumentation / Tänk igenom

 1. Tänk igenom och disponera din text innan du börjar!
 2. Ha alltid en tydlig tes!
 3. Se till att argumenten har med tesen att göra!
 4. Underbygg dina argument!
 5. Använd bara de starkaste argumenten!
 6. Bemöt tänkbara starka motargument!
 7. Raljera inte över en meningsmotståndares brister!

Vad ska man tänka på när man skriver en argumenterande text?

Att hålla ett argumenterande tal Att övertyga åhörarna om att din åsikt är den rätta. Det gäller att ha en klar och tydlig, s.k. tes (påstående/åsikt). Den som håller talet ska beskriva både argument och motargument för att slutligen vinna över åhörarna på sin sida. Debatt är en form av argumentation.

Vad är en bra tes?

Tes. En debattartikel ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din artikel handlar om. I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om.

Hur vet man att det är en insändare?

InSändarenS STrukTur Insändaren är en relativt kort argumenterande text som publiceras på en särskild sida i en tidning. Texten brukar bestå av en rubrik, brödtext och en avsändare. Bakgrund, åsikt och argument Insändaren är en argumenterande text som på ett eller annat sätt försöker skapa opinion i en fråga.

Hur skriver man en argumenterande text åk 6?

Argumenterande text

 1. Rubrik: Insändaren ska ha en kort, gärna fyndig rubrik som lockar till läsning.
 2. Åsikt: Börja insändaren med att föra fram din åsikt och beskriv problemet så tydligt du kan.
 3. Argument för åsikten: Du måste ha bra och genomtänkta argument för din åsikt.

Vad ska man tänka på när man debatterar?

Debatten är en strukturerad diskussion där deltagarna har en viss tid till sitt förfogande för att göra inlägg. Syftet med debatten är inte att komma överens eller att om- vända motståndarsidan, utan främst att övertyga publiken och låta dem ta del av vilka olika åsikter som finns i den fråga som debatteras.

Hur man vinner ett argument?

Argumentera bättre och övertyga utan ordkrig – 6 tips

 1. Gå aldrig till personangrepp. Nä, gör bara inte det.
 2. Analysera din motståndare.
 3. Omvärdera dina argument.
 4. Våga öppna mjukt.
 5. Var retoriskt smart.
 6. Lyssna!

Vad ska finnas med i en debattartikel?

DebattartikelnS Struktur En debattartikel består av en tes, som är den åsikt man vill ta ställning för. Tesen underbygger man sedan med sakliga och tydliga argument och motargument. I slutet av artikeln upprepar man sin tes och uppmanar till handling.

Vad ä en tes?

Tes, från latinets thesis, av grekiska ϑενςιı (ställande, sättande, läggande), är ett påstående eller en åsikt som kan försvaras, bevisas eller vederläggas. Tesen bygger på argumentationens premisser.

Hur ska en debattartikel se ut?

DebattartikelnS Struktur En debattartikel består av en tes, som är den åsikt man vill ta ställning för. Tesen underbygger man sedan med sakliga och tydliga argument och motargument. I slutet av artikeln upprepar man sin tes och uppmanar till handling. Ofta presenteras tesen, åsikten redan i rubriken.

Har insändare motargument?

Många insändare innehåller också motargument för den egna åsikten som skribenten sedan själv bemöter. Det är ett effektivt sätt för att inte ge eventuella motståndare fördelar.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen