Far man valja befattning?

Får man välja befattning?

Vilken befattning du får beror dels på Försvarsmaktens behov och dina testresultat, men dina egna intressen och önskemål vägs också in. Försvarsmakten vill utbilda de bäst lämpade personerna till rätt befattning.

Har värnpliktiga?

Värnplikt eller militärtjänst är en skyldighet att tjänstgöra i ett lands krigsmakt. Den är oftast begränsad till män av en viss ålder som är medborgare i landet, men kan även omfatta personer med exempelvis uppehållstillstånd, och i ett fåtal länder kvinnor.

Kan man byta befattning under Gmu?

Det går inte att genomföra mer än en grundutbildning. För att eventuellt kunna byta befattning under grundutbildningen måste du uppfylla kraven mot den nya befattningen och det är dina resultat på mönstringen som avgör om du uppfyller kraven.

Vilken militär utbildning är tuffast?

För den som vill ha en extremt hård värnplikt och har rätt psyke och fysik är fallskärmsjägare det man ska sikta på. Att utbilda sig till attackdykare är något av det tuffaste som finns med dykning, undervattenssimning och strid på programmet.

Är militärtjänstgöring obligatorisk i Sverige?

Värnplikt i Sverige[redigera | redigera wikitext] Värnplikt i Sverige infördes 1901 och är tillsammans med civilplikt och allmän tjänsteplikt en del av totalförsvarsplikten. Den 16 juni 2009 fattades beslut om att låta värnplikten i Sverige vila i fredstid, vilket trädde i kraft den 1 juli 2010.

Hur många ska göra lumpen?

Varje årskull värnpliktiga består nu av runt 50 000 man. Värnplikten gäller alla män mellan 18 och 47 och det svenska totalförsvaret kan, om så krävs, mobilisera 800 000 man.

Vilka får mönstra?

Enligt lagen om totalförsvarsplikt är alla totalförsvarspliktiga skyldiga att lämna uppgifter om sina personliga förhållanden. Därför får alla svenska 18-åringar ett brev från Plikt- och prövningsverket med inloggningsuppgifter till ett mönstringsunderlag på vår webbplats.

Vad är det för frågor på Mönstringsunderlaget?

Mönstringsunderlaget består av sextiotalet frågor som handlar om bland annat hälsa, skolan, intressen och inställning till att göra grundutbildning med värnplikt. Från det att man fått brevet har man 14 dagar på sig att logga in på webben och besvara frågorna.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen