Far man salja vafflor utan tillstand?

Får man sälja våfflor utan tillstånd?

Om du som privatperson eller förening vill sälja eller servera livsmedel måste du i vissa fall anmäla din verksamhet för registrering till miljö- och hälsoskydd. Är det en tillfällig verksamhet behöver den inte registreras.

Får man sälja mat utan tillstånd?

Du kan sälja begränsade mängder primärprodukter utan att behöva vara registrerad som livsmedelsföretagare. En permanent verksamhet ska dock i normalfallet vara registrerad. Vid minsta osäkerhet: kontakta din länsstyrelse och kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Vad krävs för att sälja kaffe?

När du vill starta ett livsmedelsföretag, till exempel ett kafé med kontinuerlig försäljning, måste du registrera detta hos kontrollmyndigheten. I detta fall är det miljö- kontoret i din kommun. Lokaler eller utrymmen för din verksamhet måste inte besiktigas innan verksamheten påbörjas.

Får man sälja egen marmelad?

Du får inte sälja sylt eller saft, även om råvarorna kommer från din egen gård. Bär, svamp och örter får inte vara torkade vid försäljning. Om du vill sälja egna, bearbetade produkter eller inköpta produkter gäller inte undantaget från kraven i hygienförordningen.

Får man sälja glass utan tillstånd?

Det är möjligt att grönsaksodlingen behöver registreras. Även om man inte behöver registrera sin verksamhet är den som säljer eller serverar livsmedel inklusive dricksvatten skyldig att se till att de är säkra för konsumenten.”

Får man sälja fika på loppis?

Efter att ha varit på flera loppmarknader genom åren så har jag dragit en slutsats – det som säljer bäst är fikat! Så idag ska jag bjuda på ett recept som passar utmärkt på kommande loppis.

Får man sälja mat privat?

Det är tillåtet att bedriva livsmedelsverksamhet i hemmet. De hygienregler som alla som arbetar med livsmedel måste följa gäller även när man tillagar mat hemma för försäljning.

Vad krävs för att sälja korv?

För att sälja korv krävs ett tillstånd från gatu- och fastighetskontoret. Detta tillstånd kostar i dag 11.100 kronor per kvadratmeter. För Agneta Folcker, som med sin korvvagn tar upp 4,8 kvadratmeter av trottoaren, kostar tillståndet 53.000 kronor per år. I den summan ingår varken el, vatten eller avlopp.

Vad krävs för att få sälja glass?

Du behöver också göra en anmälan till miljöförvaltningen. För att sälja kaffe och glass på stadens gator eller parker ska du registrera dig hos miljöförvaltningen. Läs mer om att registrera din mobila livsmedelsverksamhet. Du behöver också söka tillstånd för att få använda allmän mark.

Får man sälja hembakat på loppis?

– Mat och dryck för direktförtäring får INTE säljas på någon loppis. Hembakat, egenodlat etc får säljas på vissa loppisar – kolla på resp loppis hemsida vad som gäller. – Olagliga saker får du naturligtvis INTE sälja på loppis heller!

Får man sälja tårtor privat?

tack för din fråga. Det är tillåtet att bedriva livsmedelsverksamhet i hemmet. De hygienregler som alla som arbetar med livsmedel måste följa gäller även när man tillagar mat hemma för försäljning.

Vad får man sälja utan tillstånd?

Du får sälja små mängder frukt, bär, svamp, grönsaker och potatis direkt till konsument utan några specifika krav, förutom att du ansvarar för att maten är säker. Själva odlingen kan dock behöva vara registrerad hos länsstyrelsen och uppfylla de allmänna hygienreglerna för primärproduktion.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen